Hội thảo quốc gia về giám sát các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) cho năm 2015 và những năm tiếp

Cơ quan thống kê LHQ phối hợp với Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Liên Hợp quốc tổ chức Hội thảo giám sát các mục tiêu thiên niên kỷ cho năm 2015 và những năm tiếp theo tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 năm 2012. Hội thảo sẽ có sự tham gia của các cơ quan thống kê quốc gia cùng với các Bộ ngành và các tổ chức quốc tế để xem xét các khuyến nghị về tính toán các chỉ tiêu MDG, báo cáo các số liệu MDG, và xây dựng những chiến lược giải quyết sự không thống nhất giữa số liệu MDG của quốc tế và quốc gia, đặc biệt là những chỉ tiêu về đói nghèo, bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản. Hội thảo cũng sẽ là cơ hội để xem xét các bài học được rút ra từ việc giám sát mục tiêu phát triển thiên niên kỷ – (MDG) để  chuẩn bị chương trình nghị sự sau năm 2015 và khung giám sát mới liên quan.

ĐTB.

http://unstats.un.org/unsd//workshops