Hội thảo quốc tế về quan điểm phân tích Dữ liệu đa chiều (HDDA-VIII-2018)

Đại học Cadi Ayyad và Hiệp hội xác suất thống kê Ma-rốc đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về quan điểm phân tích Dữ liệu đa chiều (HDDA-VIII-2018). Hội thảo dự kiến diễn ra từ ngày 09 đến 13 tháng 04 năm 2018 tại Marrakesh, Ma-rốc.

Ngày nay, sự phát triển công nghệ kỹ thuật cho phép các nhà khoa học thu thập dữ liệu với quy mô và sự phức tạp chưa từng có. Các dữ liệu này bao gồm hàng trăm nghìn quan sát thông qua các đối tượng (đơn vị) từ đó tạo ra các tập dữ liệu với quy mô lớn. Có thể kể đến như: Dữ liệu về di truyền ngoại gen, dữ liệu về hệ gen, dữ liệu về khoa học phân tích protein, dữ liệu hình ảnh phân giải cao, dữ liệu tài chính tần suất cao, dữ liệu chức năng, dữ liệu dọc và dữ liệu mạng. Sự phong phú của những nguồn thông tin trên tạo ra những vấn đề mới (như phân tích cộng tuyến và phân tích dữ liệu đa chiều) yêu cầu sự phát triển của thống kê để giải quyết việc chọn biến, ước lượng tham số, phân chùm và dự báo…

Mục đích của Hội thảo là tăng cường sự tương tác giữa các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu cao cấp và thúc đẩy nghiên cứu. Hội thảo sẽ tạo ra địa điểm để các học viên gặp gỡ, trao đổi với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong một môi trường thân mật, tạo cơ hội tối đa cho sự tương tác và thảo luận.

Các mục tiêu của Hội thảo bao gồm:

1. Làm nổi bật và mở rộng phạm vi của các phương pháp hiện có trong phân tích số liệu cao cấp và đem lại tiềm năng cho sự phát triển tiến bộ của cả hai ngành khoa học toán học và thống kê;

2. Xác định các phương hướng nghiên cứu trong tương lai về lý thuyết đối với các phương pháp chuẩn hóa, phát triển thuật toán và phương pháp luận cho các khu vực ứng dụng khác nhau;

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu lý thuyết và các học viên;

4. Cung cấp cơ hội cho cá nhân có trình độ tương tác với các nhà nghiên cứu hàng đầu từ các quốc gia trên thế giới.

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: http://hdda-viii.uca.ma/