Hội thảo về Thống kê Chất thải

Uỷ ban Kinh tế Châu Âu của LHQ (UNECE) phối hợp với Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat), Cơ quan Môi trường Châu Âu (EEA) và Nhóm công tác về các chỉ số môi trường của Ủy Ban Kinh tế Châu Âu đã tổ chức cuộc Hội thảo bàn về thống kê chất thải từ ngày 11-13 tháng 4 năm 2012 tại Geneva, Thụy sỹ. Tham gia Hội thảo là các chuyên gia thống kê quốc gia trong lĩnh vực sản xuất số liệu thống kê chất thải ở Đông – Nam Âu, Trung Á và Tây Ban Căng. Các chuyên gia của các cơ quan và  tổ chức quốc tế  cũng được mời tham gia Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi mở rộng kiến ​​thức về những thực hành tốt nhất về Thống kê Chất thải. Mục đích Hội thảo là để những người tham gia làm quen với số liệu, các phương pháp và công cụ nâng cao chất lượng thống kê chất thải quốc gia, tăng cường năng lực sản xuất số liệu thống kê và quản lý tốt chất thải ở các nước. Hội thảo là cơ hội để hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về  chất thải và các phương pháp thống kê đã được áp dụng ở các nước có người tham gia.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận về việc làm thế nào để biên soạn và phổ biến tốt số liệu thống kê chất thải. Đặc biệt,  những thách thức thực sự trong thu thập thông tin về chỉ số phát sinh và quản lý chất thải cũng như sản xuất số liệu thống kê, kể cả ở khâu phục hồi và xử lý chất thải.

Nguồn: http://www.unece.org/stats/documents/2012.04.environ.html

TMH