Khai giảng Khóa đào tạo Metadata trong khuôn khổ dự án Italia

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2022, tại Hà Nội, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Cục TTDL) đã phối hợp với Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế và Ban quản lý dự án phía Italia tổ chức đào tạo về Metadata, đây là lớp thứ 2 được tổ chức trong khuôn khổ dự án[i]. Khóa đào tạo này được diễn ra trực tiếp tại Tổng cục Thống kê (GSO) từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 02 năm 2022.

Tham dự khóa đào tạo có đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thống kê và Viện Khoa học Thống kê.

Mục đích của khóa học: Giúp các học viên tham dự hiểu sâu hơn về Metadata

Nội dung chính của khóa đào tạo bao gồm:

– Định nghĩa metadata tham chiếu tại GSO;

– Metadata trên web của GSO;

– Ánh xạ metadata cấu trúc chuẩn quốc tế cho GSO (ESS, SIMS, SDMX);

– Quản trị metadata cấu trúc;

– Metadata cấu trúc: các đối tượng trong mô hình GSIM;

– Quản lý metadata cấu trúc tại GSO.

Một số hình ảnh của khóa học:

Chuyên gia giảng dạy tại khóa học

Các học viên tham gia khóa học

[i] Khóa đào tạo Metadata 1 diễn ra từ này 17 đến ngà 21 tháng 10 năm 2022