Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Tổng cục Thống kê, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Đồng Nai.

Tham dự lớp học có 56 học viên, là những Thống kê viên đã có ít nhất 9 năm kinh nghiệm, đã được chuẩn hóa tiêu chuẩn ngạch Thống kê viên, đến từ các Cục Thống kê khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau). Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm thực tiễn, lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ của một Thống kê viên chính. Đây cũng là lớp học bắt buộc để học viên dự thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính.

Chương trình cụ thể của lớp học:

– Chuyên đề 1: Quy trình sản xuất thông  tin thống kê;

– Chuyên đề 2: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007;

– Chuyên đề 3: Xây dựng phương án điều tra thống kê;

– Chuyên đề 4: Điều tra chọn mẫu;

– Chuyên đề 5: Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP;

– Chuyên đề 6: Một số phương pháp phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê.

Tập thể lớp trong ngày khai giảng

Lệ Hằng