Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê (chương trình Thống kê viên chính)

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-VTKE ngày 20/11/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 10/12/2012, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Hà Nội. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK đã khai mạc Lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học. Dự Lễ khai giảng còn có  đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK và gần 170 học viên của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) khu vực phía Bắc.

Đây là lớp học tiếp theo thuộc Đề án đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong Chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự khoá học là những công chức, viên chức đang làm việc trong Hệ thống thống kê tập trung, đã có nhiều năm công tác công tác trong ngành Thống kê.

Chương trình bồi dưỡng bao gồm 6 chuyên đề về kiến thức thống kê nâng cao và một số báo cáo chuyên đề về thực tiễn hoạt động thống kê. Giảng viên là Viện trưởng, nguyên Viện trưởng Viện KHTK, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Nguyên Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia. Học viên hoàn thành khoá học này sẽ được cấp chứng chỉ, và sau khi hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính) sẽ đủ điều kiện được tham dự kì thi nâng ngạch Thống kê viên chính.

Lệ Hằng