Khóa đào tạo trực tuyến cấp độ cơ bản lần thứ 12 về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA 2008): Tài khoản giao dịch tích hợp

Khóa đào tạo sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc để hiểu và áp dụng SNA 2008 trong việc biên soạn các tổng hợp tài khoản quốc gia chủ yếu. Mục tiêu cụ thể của khóa đào tạo là nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về SNA 2008 và tập trung vào các phương pháp và kỹ thuật để biên soạn các tài khoản giao dịch trong SNA 2008.

A. Tổ chức khóa đào tạo

Khóa đào tạo trực tuyến cấp độ cơ bản lần thứ 12 về SNA sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 30 tháng 9 năm 2019.

Khóa đào tạo gồm 6 chủ đề chính và được chia thành 6 bài học (18 phần). Sau khi hoàn thành mỗi chủ đề, học viên phải làm bài kiểm tra trực tuyến, tổng cộng 6 bài kiểm tra cả Khóa đào tạo. Mỗi bài kiểm tra được đều có một bộ câu hỏi cố định, học viên có thể thực hiện từng bài kiểm tra không giới hạn số lần. Sau mỗi lần thử, học viên có thể xem điểm của họ ngay trên trang web. Học viên được tham gia học chủ đề tiếp theo chỉ sau khi đạt 80% điểm trong bài kiểm tra chủ đề trước.

Mỗi bài học sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các bài thuyết trình trực tuyến (bài học tương tác) và các ghi chú kèm theo để đọc. Mỗi bài học dự kiến ​​kéo dài từ 45 phút đến 75 phút. Vì vậy, học viên cần dành khoảng 12 giờ để nghe tất cả các bài thuyết trình. Ngoài ra, học viên cần dành thêm từ 8 giờ đến 10 giờ để đọc các ghi chú. Mỗi bài kiểm tra trực tuyến sẽ cần tối đa 30 phút để hoàn thành và thời gian bài kiểm tra cuối cùng là 75 phút. Do đó, để hoàn thành cả khóa học, học viên sẽ cần khoảng 40 giờ.

B. Tài liệu cho khóa đào tạo

Tài liệu Khóa đào tạo bao gồm một tập hợp các ghi chú, được gọi là Tài liệu đọc. Bài học tương tác có thể được in ở định dạng pdf. Tài liệu đọc chia thành 6 phần tương ứng với 6 chủ đề chính. Học viên ​​sẽ tham khảo các phần tương ứng trong khi trải qua các bài học tương tác và theo dõi với việc xem thêm các phần liên quan có Tài liệu đọc. Bảng sau đây cho thấy sự tương ứng giữa các Bài học/phần tương tác và các phần của Tài liệu đọc.

Học viên nên in Tài liệu đọc trước khi tham gia các bài học.

Bài học tương tác Phần đọc tài liệu
1. Giới thiệu về hệ thống tài khoản quốc gia Phần 1. Giới thiệuPhần 2. Khối và luồng kinh tế Phần 3. Tài sản kinh tế Phần 4. Quy tắc kế toán Phần 5. Giao dịch I- Giới thiệu về hệ thống tài khoản quốc gia
2. Khung kinh tế vĩ môPhần 1. Giới thiệu Phần 2. Luồng luân chuyển kết quả đầu raPhần 3. Các yếu tố sản xuất II- Khung kinh tế vĩ mô
3. Các ngành thể chế Phần 1. Kinh tế trong nước Phần 2. Các đơn vị thể chế III- Nền kinh tế và các thành phần kinh tế
4. Sản xuất và kết quả đầu ra Phần 1. Xác định kết quả đầu ra Phần 2. Đo lường kết quả đầu ra Phần 3. Tiêu dùng trung gian IV- Khối và luồng kinh tế
5. Mối quan hệ giữa các tập hợp SNA – Nhận dạng chínhPhần 1. Mối quan hệ giữa các tập hợp kinh tế vĩ môPhần 2. Danh tính liên quan đến giao dịch Phần 3. Danh tính chính V- Mối quan hệ giữa các tập hợp SNA – Danh tính chính
6. Chuỗi các tài khoản Phần 1. Tài khoản hiện hành Phần 2. Tài khoản tích lũy VI- Chuỗi các tài khoản

C. Yêu cầu của khóa đào tạo

Khóa đào tạo sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc để hiểu và áp dụng SNA 2008 trong việc biên soạn các tổng hợp tài khoản quốc gia chủ yếu. Mục tiêu cụ thể của khóa đào tạo là nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về SNA 2008 và tập trung vào các phương pháp và kỹ thuật để biên soạn các tài khoản giao dịch trong SNA 2008.

Khóa đào tạo trực tuyến cấp độ cơ bản lần thứ 12 về SNA sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 30 tháng 9 năm 2019.

Tất cả học viên phải làm bài kiểm tra cuối cùng kéo dài 75 phút khi kết thúc khóa đào tạo. Học viên được phép thực hiện bài kiểm tra này khi thực hiện thành công 6 bài kiểm tra kết thúc 6 chủ đề trước đó với số điểm đạt tối thiểu là 80%.

D. Đánh giá cuối cùng

Đánh giá cuối cùng về hiệu quả của học viên được dựa trên điểm số đạt được trong bài kiểm tra cuối cùng và điểm trong các bài kiểm tra hoàn thành chủ đề. Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp cho học viên khi tổng điểm tối thiểu đạt 70%.

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: http://unsiap.or.jp/e-learning/e_Learning_upcoming.html