Một Thế giới không có thống kê

Thống kê giúp xác định hành tinh giống như Trái Đất trong Vũ trụ

Thiên văn học có lẽ là khoa học lâu đời nhất và là người đầu tiên thu thập có hệ thống dữ liệu để phân tích.

Ví dụ, các nhà thiên văn học và toán học Hy Lạp Hipparchus cổ nhận thấy sự phân tán trong các phép đo Babylon chiều dài của năm và đã viết về những vấn đề chung của việc kết hợp dữ liệu để định lượng một hiện tượng – ra quyết định. Các vấn đề phát sinh từ việc phân tích các vấn đề thiên văn học tiếp tục đẩy sự phát triển của phương pháp thống kê trong nhiều thế kỷ, bao gồm cả Legendre’s.

Đoàn Dũng (lược dịch)

Nguồn: http://www.worldofstatistics.org/2012/12/03/what-is-statistics/