Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế”

Ngày 20 tháng 12 năm 2014 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế” do Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia thực hiện và CN. Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia làm chủ nhiệm đề tài; đồng thời xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn Khung đảm bảo chất lượng thống kê ở Việt Nam”.

Tham gia Hội đồng có: TS. Nguyễn Bích Lâm (Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê và một số cán bộ Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là 2 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, trình bày đơn giản, dễ hiểu, có hàm lượng khoa học cao và đạt loại Giỏi; Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện. Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cũng yêu cầu đề tài sửa Tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề tài và nhất trí ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm đề tài.

Một số hình ảnh:

Thu Huyền