Nghiệm thu Đề tài Cấp cơ sở “Đánh giá kết quả bảo hiểm vật nuôi bằng công cụ Thống kê”

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-VTKE ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, chiều ngày 05/6/2014, tại Thanh Hóa, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Đánh giá kết quả bảo hiểm vật nuôi bằng công cụ thống kê” do Ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thanh Hóa, chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Chủ tịch Hội đồng; cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, lãnh đạo Cục Thống kê Thanh Hóa và đại diện các phòng ban của Cục Thống kê Thanh Hóa.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày những nội dung chính của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, trong đó tập trung vào sử dụng các công cụ thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng bảo hiểm vật nuôi tại Thanh Hóa. Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đặc biệt là phần đánh giá thực trạng. Các góp ý, nhận xét còn tập trung vào kết cấu báo cáo tổng hợp, những khuyến nghị và khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn ở Thanh Hóa và Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Văn Đoàn đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, các ý kiến nhận xét của các thành viên phản biện và các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá đề tài đạt loại Giỏi. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục hoàn thiện lại Báo cáo kết quả nghiên cứu theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng, sớm gửi báo cáo hoàn thiện về Viện Khoa học Thống kê và đưa đề tài vào triển khai ứng dụng trong thực tiễn./.

Một số hình ảnh Hội thảo

Hà Mạnh Hùng