Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định vị trí việc làm, chức danh và biên chế của Cục Thống kê tỉnh và Chi cục Thống kê cấp huyện giai đoạn 2012 – 2016

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 12.2012 212 KB 558