Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá người lãnh đạo trong cơ quan hành chính ở Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 3 86 KB 1163