Người lao động muốn làm việc ở văn phòng tại nhà

Trong một cuộc khảo sát của trang web danh sách việc làm Flexjobs, đáng kinh ngạc khi 65% nhân viên làm việc từ xa trong đại dịch cho biết họ muốn tiếp tục làm việc tại nhà và 58% thậm chí còn nói rằng họ sẽ tìm một công việc mới nếu phải quay lại văn phòng. Chỉ 2% nói rằng họ muốn quay trở lại, trong khi 11% nói rằng công việc từ xa không cần thiết đối với họ. Một phần ba số người được hỏi gọi đây là phương thức làm việc ưa thích của họ, mô hình lai kết hợp văn phòng và làm việc từ xa cũng rất phổ biến.

Những người được hỏi khá đồng tình về những đặc quyền lớn nhất khi làm việc tại nhà: Không phải đi đường và tiết kiệm tiền lần lượt là 84% và 75%. Các lý do không thích công việc từ xa thì đa dạng hơn và bao gồm: làm việc quá sức / khả năng tái tạo năng lượng (35% số người được hỏi), mất tập trung ở nhà và các vấn đề công nghệ (28% mỗi người) cũng như việc tìm kiếm WiFi đáng tin cậy (26%) và mệt mỏi khi họp video (24% ).

Cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ 24% nhân viên được chỉ định làm việc từ xa trong đại dịch có văn phòng tại nhà trong khi 34% đã tạo không gian làm việc được chỉ định. Mong muốn chuyển đến một khu vực khác – một động thái mà khoảng một phần ba cho biết họ sẽ thực hiện, trong khi một phần ba khác giải trí với ý tưởng- có thể dẫn đến nhiều không gian làm việc hơn cho một số người. 47% muốn chuyển chỗ ở để có cuộc sống rẻ hơn,  và 58% chỉ bị lấn át khi tìm kiếm chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Ngọc Bích (dịch)

Nguồn:https://www.statista.com/chart/24714/survey-on-pandemic-remote-work-us/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=0ebc9e2494-All_InfographTicker_daily_COM_PM_KW17_2021_Tu&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-0ebc9e2494-315023977