Sáu cơ quan thống kê của Liên Hợp Quốc hợp tác để hỗ trợ các quốc gia trong việc quản lý đại dịch COVID-19

Khi thế giới đang tìm cách giải quyết sự lây lan của COVID-19 và những tác động chưa từng có của nó đối với các nền kinh tế, xã hội và môi trường, tất cả chúng ta đều đang lâm vào lĩnh vực mà không biết. Mọi người, từ chính trị gia đến cha mẹ, từ công nhân mới thất nghiệp đến y tá, từ nhân viên thu ngân siêu thị đến học sinh trước màn hình máy tính, đều phải đối mặt với sự không chắc chắn. Nhưng không phải tất cả mọi thứ là không biết. Chúng ta có thể tự trang bị cho mình những thông tin định hướng qua sự không chắc chắn này, quyết định hướng dẫn và thông báo kế hoạch.

Cơ quan thống kê quốc gia (NSO) và các nhà sản xuất số liệu thống kê nhà nước khác là nguồn chính của những sự thật đó. Chống lại sự tấn công dữ liệu từ tất cả các nguồn, số liệu thống kê nhà nước mang dấu ấn của sự chính xác, độ tin cậy, tính độc lập, tính minh bạch và sự nghiêm ngặt khiến chúng đáng tin cậy. Và bây giờ hơn bao giờ hết, số liệu thống kê nhà nước đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo rằng các quyết định quan trọng, thay đổi cuộc sống dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. Khi cuộc sống của con người bị đe dọa, điều cần thiết là phải có bằng chứng rõ ràng để bảo vệ họ. Dữ liệu tốt theo nghĩa đen cứu mạng. Các Phòng Thống kê của Ủy ban các vấn đề Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (UNDESA) , Ủy ban Kinh tế Châu Âu Liên hợp quốc (UNECE) , Ủy ban Kinh tế và Xã hội ở Tây Á Liên hợp quốc (UNESCWA), Ủy ban Kinh tế Châu Phi Liên hợp quốc (UNECA) , Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên hợp quốc (UNESCAP) và Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean Liên hợp quốc (ECLAC) đã thống nhất trong nỗ lực hỗ trợ NSO tiếp tục cung cấp thông tin đó. NSO chịu áp lực rất lớn, cả hai phải tiếp tục đưa ra các số liệu thống kê thông thường mà chúng tôi phụ thuộc hàng ngày, chẳng hạn như việc làm, giá cả và lạm phát, sinh và tử, và để cung cấp thông tin mới và nhanh chóng về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đại dịch COVID-19.

Nhiều NSO cần hỗ trợ để phát triển rất nhanh các kỹ năng và năng lực mới cần có của nhân viên để đối phó với những thách thức bất ngờ và chưa từng có, bao gồm sử dụng các phương pháp mới để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu khi làm việc tại nhà. Để tìm hiểu thêm về những nhu cầu cấp thiết này, Phòng Thống kê của UNDESA (UNSD) và Nhóm Dữ liệu Phát triển của Ngân hàng Thế giới , phối hợp với Phòng Thống kê của năm Ủy ban Khu vực Liên hợp quốc, đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn cầu về tình trạng hoạt động thống kê theo Đại dịch COVID-19. Thông tin thu thập được sẽ giúp hiểu rõ hơn về sự gián đoạn trong các hoạt động thống kê quốc gia nhằm thực hiện các hành động giảm thiểu hiệu quả và hướng dẫn lập kế hoạch hỗ trợ dài hạn được cung cấp bởi các nhà tài trợ và cộng đồng dữ liệu và thống kê toàn cầu.

Một trang web chuyên dụng do UNSD ra mắt phối hợp với các đối tác từ xã hội dân sự và khu vực tư nhân giới thiệu trả lời của cộng đồng thống kê nhà nước về đại dịch COVID-19. Hỗ trợ các quốc gia tham gia mạng lưới trung tâm dữ liệu COVID-19 được liên kết , UNSD đang thúc đẩy giá trị của việc chia sẻ tài nguyên dữ liệu mở trong môi trường web-GIS có thể tương tác.

Trong khi đó trên khắp thế giới, mỗi ủy ban khu vực đang hỗ trợ NSO của các quốc gia thành viên của mình theo nhiều cách để đối phó với đại dịch và những thách thức thống kê mà nó mang lại.

Trong khu vực UNECE, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Á, bao gồm nhiều quốc gia hiện đang bị khủng hoảng nặng nề nhất, một nền tảng dựa trên wiki năng động đang cho phép các nhà thống kê chia sẻ kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực thống kê, như kinh tế, xã hội và nhân khẩu học, cũng như thu thập các nghiên cứu trường hợp quốc gia về các phản ứng với thảm họa.

Ở khu vực Tây Á, một cuộc khảo sát các NSO của các nước thành viên đã cho thấy những tác động lớn đến công tác và phổ biến thực địa.

Ở Châu Phi, một đánh giá nhanh tương tự về NSO trong khu vực đang đưa ra các phản hồi, bao gồm hội thảo trực tuyến về thu thập dữ liệu cho các chỉ số giá tiêu dùng trong đại dịch, một hội nghị để đánh giá tác động của COVID-19 đối với đăng ký dân sự và thống kê quan trọng (CRVS) và tập trung nâng cao vào các nguồn dữ liệu phi truyền thống và công nghệ kỹ thuật số.

Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đã ra mắt trang web phản hồi chính sách COVID-19 chuyên dụng , loạt Stats Café , ghi chú hướng dẫn về các chủ đề khác nhau (bao gồm ước tính dân số được kích hoạt theo không gian địa lý và thực hiện khảo sát theo khóa ) và hội thảo Tuần thống kê châu Á-Thái Bình Dương ảo, và hiện đang phát triển các kế hoạch cho Ủy ban Thống kê châu Á-Thái Bình Dương năm nay trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19.

Các sáng kiến ​​ở Châu Mỹ Latinh và Caribê bao gồm đài quan sát COVID-19 khu vực , một trang web về kế hoạch dự phòng và khuyến nghị cho sản xuất thống kê, (bao gồm, trong số các nội dung khác, 12 hội thảo trực tuyến về tác động đối với các sản phẩm thống kê khác nhau) và hội thảo về phản ứng không gian địa lý đối với khủng hoảng, cũng như các ghi chú hướng dẫn về việc tạo ra các chỉ số giáthực hiện khảo sát hộ gia đìnhxử lý độ chệch chọn mẫu và tổng hợp các tài khoản quốc gia trong thời gian cách ly.

Cộng đồng thống kê nhà nước toàn cầu, giống như nhiều lĩnh vực khác, đang đối mặt với những thách thức chưa từng có nhưng các nhà thống kê đã chuẩn bị. Trong những năm gần đây, LHQ đã phát triển các công cụ để xác định rõ hơn vai trò của hệ thống thống kê quốc gia trong việc quản lý rủi ro thiên tai và sản xuất số liệu thống kê cần thiết, chẳng hạn như Hội nghị UNECE của các nhà thống kê châu Âu ‘ Kiến nghị về vai trò của thống kê chính thức trong đo lường sự kiện nguy hiểm và thảm họa và Khung thống kê liên quan đến thiên tai ở châu Á-Thái Bình Dương. Thảm họa COVID-19 hiện tại kêu gọi tất cả các NSO áp dụng hướng dẫn này vào thực tế, đồng thời học hỏi từ những thách thức hiện tại để đảm bảo họ được chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Bằng cách thu thập và phổ biến các kinh nghiệm của Hệ thống thống kê quốc gia trên toàn thế giới khi họ ứng phó và thích nghi với các thách thức của đại dịch, LHQ đang tạo điều kiện chia sẻ những hiểu biết mới và giúp tất cả các quốc gia rút ra bài học từ những thành công và thiếu sót của nhau.

Đại dịch theo các quỹ đạo khác nhau ở mỗi khu vực trên thế giới và có những khác biệt quan trọng trong việc phát triển các hệ thống thống kê trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều thách thức được chia sẻ bởi tất cả, điều này làm cho sự phối hợp để đối phó trở nên cực kỳ quan trọng. Do đó, các cơ quan thống kê của Ủy ban các vấn đề về Kinh tế Xã hội và 5 Ủy ban Khu vực đang hợp tác để đáp ứng với kỳ vọng của Liên Hợp Quốc, đoàn kết đằng sau sự cần thiết phải hướng dẫn chúng ta thoát khỏi đại dịch này và hơn thế nữa.

Thái Học (dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/?id=54634