Sử dụng R trong thống kê chính thức – uRos2023

Hội nghị thường niên về sử dụng R trong thống kê chính thức sẽ được tổ chức tại Bucharest, Romania từ ngày 12-14 tháng 12 năm 2023 do Viện Thống kê Quốc gia Romania chủ trì tổ chức. Đây là Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về sử dụng R trong thống kê chính thức.

Trong hai thập kỷ qua, R đã trở thành ngôn ngữ chung cho các nhà thống kê, nhà phương pháp luận và nhà khoa học dữ liệu trên toàn thế giới. Những lý do khiến cộng đồng thống kê chính thức nhanh chóng đón nhận R rất rõ ràng: nó có một cộng đồng người dùng tích cực trên toàn thế giới, có sự hỗ trợ rộng rãi từ cộng đồng và nó kết hợp nhiều chức năng để chuẩn bị dữ liệu, phương pháp, trực quan hóa và xây dựng ứng dụng. Hơn nữa, phần mềm dựa trên R được trao đổi thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật được thực thi nghiêm ngặt: “R có lẽ là phần mềm thống kê được xác thực kỹ lưỡng nhất trên Trái đất”. – Uwe Ligges, người bảo trì CRAN (useR!2017).

Cuối cùng, R là một sản phẩm phần mềm nguồn mở (tự do) miễn phí, khiến nó trở thành môi trường lý tưởng để chia sẻ, cộng tác và công nghiệp hóa số liệu thống kê chính thức.

Sự kiện thường niên “sử dụng R trong thống kê chính thức” bắt đầu như một hội nghị địa phương tại Cơ quan Thống kê Romania vào năm 2013, với phiên bản quốc tế đầu tiên được tổ chức tại cùng cơ quan đó vào năm 2014. Năm 2018, Cục Thống kê Hà Lan đã đăng cai tổ chức lần thứ sáu của hội nghị này, sự kiện quy tụ các nhà thống kê chính thức, nhà khoa học và thành viên nổi bật của cộng đồng R để chia sẻ ý tưởng về cách sử dụng và phát triển các công cụ R trong lĩnh vực thống kê chính thức.

Năm 2020, đến lượt Thống kê Áo đăng cai tổ chức hội nghị, lần đầu tiên là một sự kiện trực tuyến. Vào năm 2021, uRos được tổ chức bởi chính nơi tạo ra nó – Viện Thống kê Quốc gia Romania.

Sự kiện uRos kéo dài một thập kỷ đã được tổ chức lần đầu tiên ngoài châu Âu, do Thống kê Canada tổ chức, là một sự kiện trực tuyến vào tháng 12 năm 2022.

Mục đích của hội nghị lần này là cung cấp một diễn đàn công cộng cho các nhà nghiên cứu từ các học viện và viện thống kê chính thức (chính phủ) trình bày, trao đổi ý tưởng và thảo luận về sự phát triển của phần mềm thống kê tiên tiến thường được sử dụng trong kinh tế ứng dụng và thống kê. Các cuộc tranh luận tập trung nhất dự kiến ​​​​sẽ là về việc sử dụng R trong Thống kê chính thức.

Các chủ đề được đề cập trong hội nghị như sau:

 • Sử dụng R trong các nguồn dữ liệu mới
 • Chọn mẫu và ước tính
 • R trong tổ chức
 • Làm sạch dữ liệu
 • R trong sản xuất thông tin thống kê: phân tích dữ liệu
 • Phương pháp thống kê chính thức
 • Học máy và AI
 • Chuỗi thời gian
 • Lập trình giao diện người dùng đồ họa và báo cáo
 • R trong tự động hóa
 • Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong thống kê chính thức
 • Kiểm soát bảo mật, phổ biến và trực quan hóa

Hội nghị sẽ bao gồm các phiên hướng dẫn, sinh hoạt khoa học và diễn giả chính trình bày những nội dung được lựa chọn.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://r-project.ro/conference2023.html