Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch thống kê

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2023, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức 2 Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê theo Quyết định số 1236/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch thống kê viên, chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch thống kê viên chính, theo Quyết định số 2013/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng đến từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội đồng có lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban biên soạn tài liệu, đại diện lãnh đạo một số Vụ, Viện và một số chuyên viên trong nhóm đào tạo của Viện Khoa học Thống kê, kết nối trực tuyến với 2 trường Cao đẳng Thống kê.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Chủ tịch Hội đồng

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng Ban biên soạn đã trình bày mục đích và tổng quan chương trình, tài liệu, quá trình xây dựng chương trình, tài liệu. Ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thống kê, đại diện Ban biên soạn trình bày tóm tắt các nội dung chương trình, tài liệu xây dựng để Hội đồng cũng như thành viên tham dự nắm bắt được nội dung chính. Trong quá trình biên soạn đã xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp thu, hoàn thiện.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng Ban biên soạn trình bày tại Hội đồng

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự phản biện, nhận xét và đánh giá cao các chương trình, tài liệu đã xây dựng, đồng thời cũng có rất nhiều góp ý rất chi tiết và kỹ lưỡng để các chương trình, tài liệu hoàn thiện tốt nhất. Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất đồng ý thông qua các chương trình, tài liệu nhưng cần chỉnh sửa, bổ sung.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương đã kết luận các chương trình, tài liệu đã được biên soạn bám sát vào nội dung, đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hơn nữa, các chương trình, tài liệu cần rà soát và xem xét lại tên của các chương trình tài liệu cho phù hợp đảm bảo tính quy phạm pháp luật, đảm bảo tính liên thông, thống nhất giữa các chương trình tài liệu từ nội dung đến thể thức. Ban biên soạn, Viện Khoa học Thống kê tiếp thu góp ý của các thành viên Hội đồng sớm hoàn thiện các chương trình, tài liệu trình Tổng cục trưởng để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt chính thức./.

Ủy viên Hội đồng thẩm định

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định