Thống kê tình hình việc làm Mỹ tháng 6 năm 2016

Ngày 10/8/2016, Bộ Lao động Mỹ công bố Báo cáo việc làm tháng 6/2016. Theo đó, số lượng việc làm được đăng tuyển là khoảng 5,6 triệu, tương ứng với  tỷ lệ 3,8%, không thay đổi nhiều so với tháng trước, trong đó đáng kể đến là số lượng tuyển dụng trong ngành chế tạo đồ dùng lâu bền, tăng 37 nghìn vị trí; đăng tuyển ở Chính quyền Liên bang giảm 15 nghìn vị trí.

Trong tháng 6/2016, đã có 5,1 triệu vị trí được lấp đầy, với tỷ lệ là 3,6%, cơ bản không thay đổi so với tháng 5/2016 ở cả khu vực tư nhân và Chính phủ cũng như tất cả các ngành; riêng khu vực Đông Bắc tăng nhẹ. Khoảng 4,9 triệu trường hợp nghỉ việc, cho thôi việc hoặc buộc thôi việc, với tỷ lệ khoảng 3,4%, tăng nhẹ so với tháng trước, trong đó trường hợp nghỉ việc là 2,9 triệu, tương ứng tỷ lệ 2% (Chính phủ Liên bang 18 nghìn trường hợp và Chính quyền tiểu bang 20 nghìn trường hợp). Đã có 1,6 triệu trường hợp cho thôi việc hoặc buộc thôi việc, tương ứng tỷ lệ 1,1%, trong đó Chính phủ giảm 19 nghìn, Chính quyền tiểu bang giảm 14 nghìn.

So với cùng kỳ năm trước, số lượng việc làm tuyển dụng mới tính đến tháng 6/2016 đạt 62,3 triệu; số lượng nghỉ việc đạt 59,8 triệu. Tính chung 12 tháng qua, đã có 2,5 triệu việc làm tuyển dụng mới.

Nghiêm Thị Vân (dịch)

Nguồn: http://www.bls.gov