Thông tin về thói quen hút thuốc của người Na Uy năm 2011

Hút thuốc ít ơn, hít thuốc nhiều hơn

 Xu hướng giảm tỷ lệ người hút thuốc hàng ngày gần như liên tục. Năm 2011, nhóm dân số từ 16-74 tuổi có 17% hút thuốc lá và 8% hít thuốc lá hàng ngày. Số liệu tương ứng của năm 2010, là 19% và 7%.

Trong 15 năm, tỷ lệ người hút thuốc hàng ngày đã giảm gần nửa. Ở nhóm dân số từ 16-74 tuổi, tính trung bình cứ ba người thì có một người hút thuốc trong năm 1996, đến năm 2011 chỉ còn 17%.

Đối với những người đôi khi có hút thuốc, thì sự tăng lên trong thời kỳ từ năm 1973 -2011 có khác nhau. Tỉ lệ thay đổi không lớn, trong khoảng 8% đến 13%/năm. Năm 2011 có 11% người thỉnh thoảng có hút thuốc.

Thói quen hút thuốc giữa nam và nữ – khác biệt nhỏ

Có sự khác biệt nhỏ về thói quen hút thuốc hàng ngày của nam giới và phụ nữ trong suốt 15 năm qua, tuy nhiên có một số thay đổi khi xem xét các nhóm tuổi khác nhau. Trong số những người rất trẻ 16-24 tuổi và những người từ 35-54 tuổi, có nhiều phụ nữ hơn nam giới hút thuốc.

Hiện nay mức độ hút thuốc hàng ngày của nam giới chỉ bằng một phần ba so với khoảng 30 năm trước. Có một số năm, tính trung bính cứ ba phụ nữ thì có một người hút thuốc hàng ngày.

Cứ 10 nam thanh niên có 4 người hít thuốc lá

Trong tỷ lệ hút thuốc giảm, thì thấy có dấu hiệu hít thuốc tăng lên. Năm 2011, có 8% dân số hít thuốc lá hàng ngày, và 5% dân số đôi khi có hít thuốc lá. Hít thuốc lá phổ biến nhất ở những người trẻ tuổi, từ 16-24 tuổi, tuy nhiên những người 25-34 tuổi hít thuốc lá cũng tương đối nhiều. Có  25% nam thuộc nhóm 16-24 tuổi hít thuốc lá hàng ngày. Trong đó số nữ 16-24 tuổi hít thuốc tăng lên tới mức 11%. Khi nói đến những người đôi khi có có hít thuốc, có sự tăng lên ở cả nam và nữ, 16% nam và 11% nữ từ 16-24 tuổi.

Nếu chúng ta quan sát thói quen hút thuốc ở nhóm những người trẻ tuổi nhất năm 2011, thì thấy có thay đổi rất ít so với năm trước, có 9% nam giới và 13% nữ ở nhóm 16-24 tuổi hút thuốc hàng ngày. Ngoài ra, trong số những người trẻ tuổi thỉnh thoảng hút thuốc, có nhiều nam hơn nữ.

Điu tra v thói quen hút thuc

Thống kê Na Uy tiến hành các cuộc điều tra về thói quen hút thuốc từ năm 1973, hiện nay điều tra thói quen hút thuốc là một phần của điều tra du lịch và kỳ nghỉ của Thống kê Na Uy. Trong một năm, có bốn cuộc điều tra được thực hiện với cỡ mẫu 4500 người. Từ năm 2008, cuộc điều tra đã đưa các câu hỏi về hít thuốc của Na Uy.

Từ năm 1973 đến 2008, ước tính số liệu hút thuốc bình quân trượt ba năm. Số bình quân trượt  được tính là trung bình các kết quả từ ba năm liên tiếp, và đây là số đại diện giữa ba năm. Từ năm 2009, Thống kê Na Uy đã quyết định sử dụng số liệu cho từng năm.

NTH

Nguồn: Smoking habits 2011 (http://www.ssb.no/royk_en/)