Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2012

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2011, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2012. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Bích Lâm – Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Trần Thị Hằng – Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo các Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK; đại diện các Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, Viện nghiên cứu và các cơ quan thông tấn báo chí.

Nội dung buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2012  thông báo áp dụng Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc 2010 thay thế năm gốc 2005.

Phần đầu chương trình bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp trình bày một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 ước tính tăng 5,03% so với năm 2011; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,4%; Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2012 tăng 4,8%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2012 ước tính tăng 16%; Chỉ số giá bình quân năm 2012 tăng 9,21% so với bình quân năm 2011; Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011, Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 114,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm trước; Dân số trung bình cả nước năm 2012 ước tính 88,78 triệu người, tăng 1,06% so với năm 2011.

Tiếp theo, ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, thông báo áp dụng Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc 2010 thay thế năm gốc 2005.

Phần cuối buổi họp là phần trao đổi ý kiến và trả lời những câu hỏi của lãnh đạo Tổng cục Thống kê; trao đổi diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn không né tránh các vấn đề khó khăn hiện nay của xã hội.

Kết luận họp báo: Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 5,8% của năm 2011, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn, cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng như vậy là hợp lý và thể hiện xu hướng cải thiện qua từng quý, thể hiện rõ sự quan tâm, và chỉ đạo kịp thời, đúng đắn và hiệu quả của các biện pháp và giải pháp của đảng và nhà nước.

N.C.H

hình ảnh tại buổi Họp báo: