Tổng cục Thống kê họp tiến độ xây dựng Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia

Chiều ngày 08/6/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức buổi họp tiến độ xây dựng Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK; các thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thuộc TCTK; đại diện 2 Trường Cao đẳng Thống kê, Viện Khoa học Thống kê; chuyên gia Trần Kim Đồng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Trước đó, ngày 3/11/2022, tại Hà Nội, Tổ biên soạn Đề án kiện toàn năng lực hoạt động thống kê đã họp phiên đầu tiên xin ý kiến dự thảo Đề cương xây dựng Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đề án nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước đến năm 2030.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì buổi họp
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia là 1 trong 3 Đề án nằm trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014 ngày 01/12/2021. Đề án được dự kiến sẽ ban hành vào tháng 9/2023. Đây là một trong những đề án rất quan trọng, được Chính phủ cũng như các bộ, ngành triển khai cùng ngành Thống kê.Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tuyên trình bày dự thảo Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia (Đề án). Theo đó, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp từ phiên họp trước, dự thảo Đề án đã được sắp xếp lại, từ 5 phần thành 2 phần, cụ thể: Phần I: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án gồm 3 nội dung chính: Bối cảnh quốc tế; Bối cảnh trong nước; Sự cần thiết và căn cứ để xây dựng Đề án. Phần II: Nội dung của Đề án gồm 7 nội dung chính: Quan điểm xây dựng Đề án; Mục tiêu, phạm vi của Đề án; Các nhiệm vụ chủ yếu của Đề án; Nhóm giải pháp thực hiện; Kinh phí thực hiện; Tổ chức thực hiện; Hiệu quả kinh tế xã hội của Đề án.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Tổng cục Thống kê họp về tiến độ Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia 1Toàn cảnh buổi họp

Sau phần trình bày của đại diện Vụ TCCB, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia về một số nội dung như: Mô hình thống kê tập trung trong đó xác định rõ phạm vi của thống kê tập trung, thống kê bộ, ngành; Thực trạng của Đề án cần cô đọng, nêu bật những khó khăn và phương án giải quyết… Đặc biệt, trong đó có phần góp ý của ông Trần Kim Đồng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp về năng lực, nghiệp vụ thống kê trong thời đại ngày nay; phạm vi thống kê nhà nước (thống kê tập trung và thống kê phân tán).

Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu bày tỏ quan điểm đồng tình với các đại biểu về việc xác định rõ ràng phạm vi của Đề án, cần được khoanh vùng; về năng lực thống kê cần xác định phạm vi rộng hay phạm vi cụ thể. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cũng thống nhất với ý kiến đã trao đổi của các đại biểu tham dự; đồng thời góp ý về Khung Đề án, khoanh vùng phạm vi, nội dung của Đề án (nhấn mạnh khó khăn trong phần thực trạng, bám sát thực tế và bao trùm).

Kết thúc cuộc họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương thống nhất, tập trung vào phạm vi đề án là thống kê tập trung và thống kê của bộ, ngành và địa phương; năng lực thống kê tập trung vào bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực. Các Vụ góp ý trên khung Đề án của ông Trần Kim Đồng; sau khi thống nhất được đề cương thì tổng hợp và sắp xếp lại hợp lý, bám sát các mục tiêu đã đề ra. Tổng cục trưởng giao các đơn vị rà soát lại, phối hợp với Vụ TCCB; các đơn vị góp ý và gửi về chậm nhất vào cuối tuần này. Sau thời gian sắp xếp, Vụ TCCB sẽ gửi lại khung Đề án cho các đơn vị liên quan sau khi điều chỉnh nội dung và dung lượng hợp lý./.