Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị giao ban Lãnh đạo cấp Vụ quý IV năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 13/10/2023, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị giao ban Lãnh đạo cấp Vụ quý IV năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch công tác quý III năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị của TCTK. Chánh văn phòng Đảng ủy, Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên TCTK. Hội nghị có sự tham dự trực tuyến của đại diện Lãnh đạo trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh và Cao đẳng Thống kê Đồng Nai.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng TCTK Nguyễn Bình trình bày Báo cáo kết quả công tác quý III năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Báo cáo cho biết, trong quý III năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động của các đơn vị, TCTK đã triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Quý, phục vụ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quý III năm 2023, toàn Ngành đã giao 54.619 công việc trên phần mềm quản lý công việc, giảm 6,3% so với quý III năm 2022, trong đó: Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục (Gồm: Các Vụ, Văn phòng Tổng cục và Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT-Cục TTDL, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn) là 1525 công việc, giảm 11,7%; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TCTK là 231 công việc, tăng 2,7% và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố thuộc Trung ương là 52.863 công việc, giảm 6,2%. Số công việc hoàn thành đúng hạn đạt 87,0%, hoàn thành trễ hạn là 8,4%, chưa hoàn thành trễ hạn là 3,5%, chưa hoàn thành (còn hạn) 1,1%.

Theo Kế hoạch công tác, quý III/2023 TCTK phải hoàn thành 198 công việc, hiện có 196 công việc đã hoàn thành (chiếm 99,0%), trong đó 194 công việc hoàn thành đúng hạn (chiếm 98%), 02 công việc hoàn thành muộn so với kế hoạch (chiếm 1%), 02 công việc chưa hoàn thành (chiếm 1%).

Theo kết luận của lãnh đạo Tổng cục, trong quý III/2023 có 30 công việc cần thực hiện, trong đó 21 công việc hoàn thành đúng kế hoạch (chiếm 70,0%); 06 công việc đang thực hiện theo đúng tiến độ (chiếm 20,0%); 03 công việc chưa hoàn thành (chiếm 10,0%). Bên cạnh đó, có 159 công việc phát sinh khác được lãnh đạo Tổng cục giao trên phần quản lý công việc cho các đơn vị tại cơ quan Tổng cục thực hiện trong quý III năm 2023, trong đó: 122 công việc hoàn thành đúng tiến độ (chiếm 76,8%), 31 công việc hoàn thành trễ hạn (chiếm 19,5%), 09 công việc chưa hoàn thành trễ hạn (chiếm 3,1%), 01 công việc chưa hoàn thành còn hạn (chiếm 0,6%).

Báo cáo cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023, bao gồm: Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Phân tích và dự báo thống kê; Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra; Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê; Ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành; Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng; Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; Hợp tác quốc tế, Thống kê nước ngoài và quản lý dự án; Công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát; Công tác văn phòng; Công tác Đảng, đoàn thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất với các nội dung công việc chuyên môn, hành chính đã và đang triển khai trong quý III và Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ đã có những giải đáp các thắc mắc và kiến nghị của các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành trong bối cảnh toàn Ngành đang đứng trước nhiều nhiệm vụ cần triển khai thực hiện với những yêu cầu ngày càng cao về mặt chất lượng cũng như tiến độ. Tổng cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023. Theo đó, các đơn vị cần tiếp tục triển khai các công việc để hoàn thành việc sửa đổi bổ sung, thay thế Quyết định 10. Song song với đó, rà soát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ phù hợp và hiệu quả hơn. Tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án về công nghệ thông tin; Xây dựng các Nghị định liên quan để qua đó nâng cao chất lượng số liệu thống kê; Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng xanh, kèm theo đó là hệ thống báo cáo cho chỉ tiêu này. Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: Biên soạn GDP, GRDP, cập nhật số liệu các năm theo hướng dẫn mới; Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị điều tra Dân số giữa kỳ, các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị Ngành năm 2024…/.