Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tập huấn sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Trong 02 ngày 7-8/10/2019 Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Tập huấn sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tại Hà Nội.  Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo và đại diện công chức, viên chức của các Vụ nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan TCTK trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với mục tiêu: Cải cách hành chính và nâng cao quản trị công; Tăng năng suất lao động;  Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính và ứng dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành. CNTT là công cụ để thực hiện cải cách hành chính, tiến tới Chính phủ điện tử và “Văn phòng không giấy tờ”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TCTK chủ trương ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực và hiệu quả thông qua việc  tăng cường sử dụng văn bản điện tử, xây dựng các quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong các hoạt động của ngành Thống kê, đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, bảo mật thông tin.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Chữ ký số; giới thiệu chung về Hệ thống quản lý văn bản; hướng dẫn và thực hành quy trình nhận, xử lý văn bản đến và đi trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn

Đỗ Ngát