UNECE phát hành Bản kiểm kê để giúp Cơ quan Thống kê quốc gia đo lường tất cả các khía cạnh của nền kinh tế

Ngày 25 tháng 01 năm 2024 UNECE đã phát hành Bản kiểm kê chi tiết về Tài khoản theo chủ đề và Tài khoản mở rộng.

Nguồn tài liệu mới này cung cấp những thông tin toàn diện về các tài khoản kinh tế do các quốc gia trên toàn thế giới công bố, mở rộng các biện pháp cổ điển có trong các tài khoản quốc gia lõi.

Hệ thống Tài khoản Quốc gia, được gọi là SNA, là một khung tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để đo lường hoạt động kinh tế của một quốc gia. Cung cấp cho chúng ta các chỉ tiêu kinh tế phổ biến như Tổng sản phẩm quốc nội, SNA cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về sản xuất, thu nhập, chi tiêu và sự giàu có ở cấp quốc gia. Nó giúp chúng ta hiểu, phân tích và so sánh hiệu quả và cơ cấu kinh tế của các quốc gia.

Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng nắm bắt được mọi thứ góp phần vào sự giàu có và thịnh vượng của một quốc gia và người dân ở đó, cũng như không dễ dàng cho phép phân tích tập trung về hoạt động kinh tế của một hoạt động, nhóm, ngành hoặc lĩnh vực cụ thể. Do đó, đôi khi một quốc gia có thể quyết định lập các tài khoản riêng biệt để xem xét chi tiết hơn về một khía cạnh quan trọng đối với nền kinh tế của mình.

Hệ thống Tài khoản Quốc gia, 2008 (SNA 2008) là một công cụ phân tích mạnh mẽ chứa đựng một lượng thông tin phong phú, nhưng sự phong phú này không phải lúc nào cũng rõ ràng và đầy đủ. Thông thường, thông tin này cần được chi tiết hơn, làm lại, đóng gói lại hoặc mở rộng để có thể sử dụng hiệu quả nhằm giải quyết các câu hỏi chính sách cụ thể hơn.

Một cách để mở rộng SNA 2008 là phát triển các tài khoản vệ tinh (còn gọi là các tài khoản theo chủ đề và mở rộng). Những tài khoản này cung cấp cho các nhà lập tài khoản quốc gia sự linh hoạt để nhìn ra bên ngoài sự chặt chẽ của các khái niệm và phương pháp cốt lõi được SNA khuyến nghị năm 2008 và thử nghiệm các ý tưởng và biện pháp mới. Chúng cũng giúp người dùng phân tích một lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế mà họ có thể không phân tích được bằng các tài khoản lõi.

Những “tài khoản theo chủ đề và mở rộng” như vậy có thể đào sâu hơn vào các hoạt động kinh tế cụ thể – như du lịch, văn hóa, kinh tế kỹ thuật số hoặc chăm sóc sức khỏe – hoặc vượt ra ngoài các khái niệm và ranh giới của các tài khoản quốc gia lõi, để xem xét những thứ đóng góp cho nền kinh tế trong những cách chưa được bao gồm trong các biện pháp thông thường. Hướng dẫn của UNECE về một số chủ đề này, chẳng hạn như công việc gia đình không được trả lương và vốn nhân lực, đã giúp các quốc gia phát triển các tài khoản chuyên biệt này, góp phần nâng cao sự công nhận về giá trị thường bị bỏ qua của công việc gia đình, chăm sóc, giáo dục và đào tạo.

Khi mối liên hệ giữa nền kinh tế và môi trường ngày càng trở nên rõ ràng đối với các nhà hoạch định chính sách, thì nhu cầu tích hợp dữ liệu môi trường với các nguyên tắc SNA, được hướng dẫn bởi Hệ thống Tài khoản kinh tế và môi trường (SEEA) cũng ngày càng được công nhận.

Bản kiểm kê cung cấp một kho lưu trữ đầy đủ, toàn diện, có thể tìm kiếm được cả các tài khoản theo chủ đề và tài khoản mở rộng, cũng như các Tài khoản kinh tế và môi trường do các quốc gia trên thế giới tạo ra. Hiện tại, nó cung cấp thông tin từ gần một trăm quốc gia, bao gồm khoảng 40 loại tài khoản khác nhau. Các ví dụ bao gồm từ điểm sáng của Canada đối với vai trò kinh tế của người dân bản địa Canada, đến quan điểm vệ tinh của Mexico về các tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động tình nguyện. Về mặt môi trường, các tài khoản chuyên dụng về nước, gỗ, chất thải, năng lượng và khoáng sản giúp các quốc gia hiểu được vai trò của những yếu tố quan trọng này trong hoạt động của nền kinh tế.

Được sản xuất theo yêu cầu của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu, công cụ này cung cấp một lộ trình dễ dàng cho các cơ quan thống kê muốn học hỏi từ những người khác khi họ biên soạn tài khoản mới của riêng mình. Với các liên kết đến các bộ dữ liệu đầy đủ cũng như siêu dữ liệu chi tiết mô tả cách tạo các tài khoản, đây là mô hình học tập và hợp tác giữa các tổ chức, cho phép tất cả các quốc gia được hưởng lợi từ kinh nghiệm của những người tiên phong đã phá vỡ con đường trong tạo ra những tài khoản thường rất phức tạp và đầy thách thức này. Lần đầu tiên, việc tổng hợp tất cả thông tin này ở một nơi cũng góp phần vào nỗ lực toàn cầu nhằm cập nhật SNA, SNA sẽ được sửa đổi vào năm 2025.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/media/Statistics/news/387750