UNECE phát hành mô hình thông tin thống kê chung theo tiêu chuẩn mới (GSIM)

UNECE thông báo về việc phát hành mô hình thông tin thống kê chung theo một tiêu chuẩn mới và lớn hơn để hỗ trợ việc hiện đại hóa số liệu thống kê. Mô hình này là kết quả của sự hợp tác gồm hơn 20 quốc gia và tổ chức thống kê quốc tế trên thế giới. Công việc này là một phần trong chương trình lớn nhằm nâng cao hiệu quả của các tổ chức thống kê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sử dụng dữ liệu thống kê trong xã hội của chúng ta . Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về GSIM

GSIM là gì ?

GSIM là một khung chung những mẫu tài liệu tham khảo, những định nghĩa được quốc tế công nhận, trong đó thuộc tính và các mối quan hệ mô tả các mẫu thông tin được sử dụng trong việc sản xuất số liệu thống kê (đối tượng thông tin). Khung này cho phép mô tả chung về quản lý thông tin, định nghĩa, sử dụng dữ liệu và siêu dữ liệu trong suốt quá trình sản xuất thông tin thống kê.

GSIM cung cấp một ngôn ngữ chung để mô tả thông tin hỗ trợ toàn bộ quá trình sản xuất thông tin thống kê từ việc xác định các nhu cầu của người sử dụng thông tin.

GSIM được gắn với vai trò quản lý dữ liệu có liên quan đến trao đổi, chẳng hạn như DDI và SDMX, nhưng không được thể hiện trực tiếp, hoặc bằng bất kỳ công nghệ cụ thể nào.

GSIM không phải là một thành phần của phần mềm, cũng như không phải một tiêu chuẩn công nghệ thông tin (IT). Đó chỉ là một cách tiếp cận chiến lược và là một cách suy nghĩ mới, được đưa ra để mang lại cho thống kê khả năng tìm ra nguyên nhân và phát hiện ra lỗi giúp cho các chuyên gia CNTT  hiện đại hóa và hợp lý hóa sản xuất số liệu thống kê.

Tìm hiểu về đối tượng thông tin là gì ?

GSIM là một mô hình của các đối tượng chỉ định về thông tin trong thế giới thực (“đối tượng thông tin”). Ví dụ bao gồm dữ liệu và siêu dữ liệu (có tính chất phân loại). Ngoài ra GSIM cũng xác định khoảng 150 đối tượng thông tin, được chia thành bốn nhóm lớn, điều này được giải thích chi tiết hơn trong tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

Những lợi ích của việc sử dụng GSIM là gì?

GSIM cung cấp một bộ tập hợp các tiêu chuẩn, đối tượng thông tin luôn được mô tả, đó là các nguồn thông tin đầu vào và đầu ra trong việc thiết kế và sản xuất các số liệu thông tin thống kê. Bằng việc xác định đối tượng thông tin phổ biến cho tất cả các quá trình sản xuất thông tin thống kê về bất cứ chủ đề gì, dựa vào GSIM cho phép các tổ chức thống kê có thể định hướng lại cách hoạt động của tổ chức sao cho có hiệu quả hơn..

Vai trò của GSIM:

1. Cải thiện chất lượng thông tin giữa các lĩnh vực khác nhau liên quan đến sản xuất thông tin thống kê, tăng cường mối liên kết trong và giữa các tổ chức thống kê, giữa người dùng và nhà sản xuất số liệu thống kê.

2. Tạo ra quy mô lớn hơn về thông tin thống kê bằng cách hợp tác trong và giữa các tổ chức thống kê, đặc biệt là thông qua tái sử dụng nguồn thông tin, phương pháp hay công nghệ mới.

3. Tự động hóa quá trình sản xuất thông tin thống kê, tạo hiệu quả trong quá trình sử dụng thông tin thống kê, làm giảm chi phí về mọi mặt.

4. Cung cấp một cách linh hoạt và đổi mới thông tin, bao gồm hỗ trợ cho việc triển khai dễ dàng các sản phẩm thông tin thống kê mới và áp dụng các loại sản phẩm mới cho các nguồn số liệu thông tin thống kê.

5. Tăng cường năng lực nhân viên bằng cách sử dụng GSIM như một phương tiện giảng dạy, cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu các thông tin phức tạp, với các định nghĩa rõ ràng về thống kê.

Thông  tin về GSIM tìm hiểu ở đâu ?

Để giao tiếp hiệu quả với tất cả người sử dụng, các tài liệu hướng dẫn GSIM được gắn trong các tài liệu đi kèm . Tài liệu này là phần tổng quát nhất, được thiết kế để cung cấp cho người dùng có một cách nhìn tổng quan ngắn gọn về GSIM. Các phiên bản điện tử của tất cả các tài liệu có thể được tìm thấy tại địa chỉ :

http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic Statistical Information Model (GSIM)

Nguyễn Công Hoan dịch từ : http://www.unece.org/stats/stats_h.html