Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Cơ sở

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-VTKE ngày 04/5/2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Cơ sở: (1) “Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra công tác sử dụng thông tin thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP (Điều 12)” do ThS. Mai Tùng Long – Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài. (2) “Nghiên cứu biên soạn danh mục thuật ngữ chất lượng thống kê” do CN. Đậu Thị Quỳnh Trang – Viện Khoa học Thống kê (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng gồm: ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Chủ tịch Hội đồng, cùng các ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là 02 đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng cũng yêu cầu các đơn vị chủ trì thực hiện sửa tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề tài và nhất trí ThS. Mai Tùng Long – Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê làm chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra việc sử dụng thông tin thống kê nhà nước”, CN. Đậu Thị Quỳnh Trang – Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu biên soạn các thuật ngữ liên quan đến chất lượng thống kê Việt Nam”.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài:

CN. Đậu Thị Quỳnh TrangViện KHTK, Chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

ThS. Mai Tùng LongVụ Pháp chế và Thanh tra Thống kêChủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Viện KHTK

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê

Thu Huyền