Xây dựng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam

Sáng ngày 13/08/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ chỉ cuộc họp Tổ biên tập chỉ tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. Ô. Nguyễn Trung Tiến – Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì cuộc họp; đại diện lãnh đạo, chuyên viên tổ chức thống kê bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Ô. Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cuc trưởng phát biểu: Tăng trưởng xanh là một trong những mục tiêu Việt Nam hướng đến, đặc biệt là tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện tại các chỉ tiêu tăng trưởng xanh do các bộ ngành tự xây dựng phân tán, không tập trung làm cho công tác điều hành của Chính phủ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) tiến hành xây dựng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh làm căn cứ cho việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lựợc, kế hoạch tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương; đề nghị bộ, ngành quan tâm phố hợp với TCTK xây dựng bộ chỉ tiêu này đảm bảo khoa học và khả thi.

Đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê Tài khoản quốc gia trình bày Dự thảo danh mục bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh gồm 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược: (1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (2) Xanh hóa sản xuất thực hiện chiến lược “công nghiệp hóa sạch” thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên, tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm. Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42 – 45%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%, đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt 3 – 4% GDP; (3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao. Thực hiện đô thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới toàn cầu. Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định đạt 60%; đô thị loại IV, loại V và các làng nghề đạt 40%; cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng đạt 100%; tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg, diện tích cây xanh đạt tương ứng tiêu chuẩn đô thị, tỷ trọng dịch vụ vận tải công cộng ở đô thị lớn và vừa đạt từ 35 – 45%; tỷ lệ đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn đấu đạt 50%.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý để hoàn thiện bộ chỉ tiêu và đề nghị bổ sung khung bộ chỉ tiêu và hướng dẫn thực hiện để bảo đảm tính khả thi của bộ chỉ tiêu.

Kết luận cuộc họp, Ô. Nguyễn Trung Tiến cho biết, buổi họp đã tiếp nhận 17 ý kiến góp ý khá cụ thể và chi tiết. Điều này cho thấy, sự quan tâm của của bộ, ngành nói chung và các đại biểu tham dự cuộc họp về vấn đề tăng trưởng xanh. Ông yêu cầu Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia tổng hợp, tiếp thu và nghiên cứu các ý kiến đóng góp. Mục tiêu cuối cùng xây dựng được bộ chỉ tiêu phát triển xanh đảm bảo được tính khả thi khi áp dụng vào thực tế.

Một số hình ảnh cuộc họp:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Khương Duy


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: