Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-VTKE, ngày 28/6/2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở: “Nghiên cứu thống kê về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên của Đoàn Thanh niên TCTK” do ThS. Phạm Đức Dương – Đoàn Thanh niên TCTK (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng gồm: ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Chủ tịch Hội đồng, cùng các ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Đoàn Thanh niên TCTK, Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng cũng yêu cầu các đơn vị chủ trì thực hiện sửa tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề tài và nhất trí ThS. Phạm Đức Dương – Đoàn Thanh niên TCTK làm chủ nhiệm đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài:

ThS. Phạm Đức Dương, Đoàn Thanh niên TCTK, Chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Đoàn Thanh niên TCTK

NKD