Bảng điều khiển (Dashboard) thống kê khôi phục kinh tế châu Âu: ấn bản tháng 3

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Cơ quan thống kê Châu Âu đã phát hành Bảng điều khiển tương tác thống kê khôi phục kinh tế Châu Âu phiên bản tháng 3.

Bảng điều khiển chứa các chỉ số hàng tháng và hàng quý từ một số lĩnh vực có liên quan giúp theo dõi sự phục hồi kinh tế và xã hội từ sau đại dịch COVID-19, qua các quốc gia và các mốc thời gian.

Điểm nổi bật trong tháng 3: Sau khi GDP tăng, thì sản xuất công nghiệp của EU cũng tăng, và tỉ lệ tử vong đã giảm.

  • Sau sự kiện mở rộng nền kinh tế EU vào quý 4 năm 2021, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng và thương mại bán lẻ phục hồi vào tháng 1 năm 2022.
  • Lạm phát của EU tăng lập kỉ lục mới vào tháng 2 năm 2022 trong chuỗi kỉ lục tính từ năm 1997. Lạm phát chủ yếu do giá năng lượng tăng, nhưng cũng có sự góp phần đáng kể của gia tăng các loại mặt hàng khác.
  • Tình hình kinh tế EU phục hồi trở lại vào tháng 2 năm 2022, tăng trưởng cao hơn so với mức trước đại dịch. Niềm tin sự tăng trưởng đạt mức cao đặt ở khối ngành dịch vụ, thương mại bán lẻ và đạt mức thấp hơn 1 chút ở ngành xây dựng, trong khi niềm tin hầu như không thay đổi trong ngành công nghiệp và giảm nhẹ ở ngành tiêu dùng. Kết quả các cuộc khảo sát kinh doanh và người tiêu dùng này được thực hiện trước khi Nga gây hấn quân sự với Ukraine.
  • Đối với thị trường lao động và dân số của EU, vào tháng 1 năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới mức trước đại dịch và tỷ lệ tử vong giảm vượt mức. Trên khắp các Quốc gia Thành viên, tỷ lệ tử vong duy trì dưới 30%.

Biểu đồ đường bên trên có rất nhiều chức năng khác nhau, giúp mọi người dễ dàng khám phá và phân tích sự phát triển của các chỉ số, chẳng hạn như hiển thị được chuỗi thời gian dài hơn, so sánh nhiều lĩnh vực kinh tế của một số quốc gia hơn, và người xem có thể tải xuống biểu đồ tùy chỉnh hoặc tập dữ liệu nguồn theo link https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể truy cập phần trang web dành riêng cho COVID-19, số liệu thống kê và dữ liệu đã được Cơ quan Thống kê xuất bản.

Nguyễn Mai (dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/wdn-20220317-1