Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về Thống kê ứng dụng (AS 2023)

Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về Thống kê ứng dụng năm 2023 (AS 2023) dự kiến được tổ chức từ ngày 24-26 tháng 9 năm 2023 tại Koper/Capodistria, Slovenia.

Hội nghị AS 2023 tập hợp các nhà nghiên cứu và học viên từ khắp nơi trên thế giới làm việc trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu và thống kê để trình bày về các nghiên cứu mới nhất của họ và học hỏi lẫn nhau.

Chương trình của hội nghị AS 2023 bao gồm các cuộc thảo luận, các bài thuyết trình và áp phích thuyết trình về các bài tóm tắt được chấp nhận. Chủ đề của hội nghị bao gồm:

 • Trí tuệ nhân tạo và máy học
 • Thống kê sinh học
 • Khoa học dữ liệu và khai thác dữ liệu
 • Kinh tế lượng
 • Tính toán hiệu năng cao trong các ứng dụng thống kê
 • Thống kê toán học
 • Đo lường
 • Mô hình hóa và mô phỏng
 • Khoa học mạng, mạng xã hội, trí tuệ tập thể
 • Phương pháp chọn mẫu
 • Phương pháp luận về khoa học xã hội
 • Đào tạo thống kê

Ngoài các phương pháp thống kê mới, các đóng góp về nghiên cứu ứng dụng và hợp tác liên ngành được đặc biệt hoan nghênh. Các bản tóm tắt gửi về sẽ được đánh giá dựa trên yếu tố khoa học, sự rõ ràng và tác động tiềm năng của chúng. Các bài thuyết trình được chọn sẽ được xuất bản trong số đặc biệt của tạp chí “Những tiến bộ trong Phương pháp luận và Thống kê”.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại: https://as.mf.uni-lj.si/

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://as.mf.uni-lj.si/