Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 05/7/2023, Đảng ủy Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí là Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Thống kê; đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên TCTK.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy TCTK về các nội dung: (1) Kết quả 6 tháng đầu năm về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (Đánh giá kết quả về công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023; trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác; những kết quả nổi bật và những điểm còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị). (2) Công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, bán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể… Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 1
Đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK báo cáo sơ kết công tác Đảng
6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy TCTK

Sau báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chủ trì phiên thảo luận với sự đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK ghi nhận những ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu và yêu cầu Văn phòng Đảng ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo để nộp lên Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời yêu cầu các chi bộ nhanh chóng khắc phục những hạn chế của từng chi bộ trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên, viên chức và người lao động để tạo một tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ trong công tác Đảng./.