Hội thảo khoa học về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Chiều ngày 27/9/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo khoa học nội dung mức đánh giá chất lượng theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; các thành viên Tổ biên tập xây dựng Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, TCTK đã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thông tin thống kê nhà nước đến năm 2030. Theo đó, tổ biên tập đã triển khai các công việc và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư gồm: Tờ trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư, báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý, báo cáo đánh giá tác động, công văn góp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương…

Hội thảo khoa học nội dung mức đánh giá chất lượng theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

 Ngày 16/9/2022, Tổng cục trưởng TCTK đã ký công văn số 1444/TCTK-PPCĐ gửi thẩm định dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Hội thảo này sẽ tiếp tục xin ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn thiện những nội dung mức đánh giá chất lượng theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng thông tin thống kê nhà nước đến năm 2030 tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (Vụ PPCĐ) – đầu mối Tổ biên tập, trình bày các nội dung liên quan tới tiến độ xây dựng Thông tư và nội dung Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Theo đó, Thông tư Hướng dẫn bao gồm 16 điều, quy định về các nội dung liên quan như: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Áp dụng tiêu chí, nội dung tiêu chí chất lượng thống kê; Nguyên tắc đánh giá chất lượng thống kê; Mức đánh giá chất lượng và cách tính điểm của mỗi nội dung tiêu chí chất lượng thống kê; Điểm chuẩn của mỗi nội dung tiêu chí chất lượng thống kê; Tỷ lệ điểm đánh giá; Xếp loại chất lượng thống kê; Hình thức đánh giá chất lượng thống kê; Tự đánh giá chất lượng thống kê; Đánh giá độc lập chất lượng thống kê; Các bước đánh giá độc lập chất lượng thống kê; Đoàn đánh giá chất lượng thống kê; Đánh giá đột xuất chất lượng thống kê; Tổ chức thực hiện và Hiệu lực thi hành.

Dự thảo Thông tư ban hành kèm theo 02 phụ lục gồm: Phụ lục I về Danh mục tiêu chí và nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng thống kê áp dụng đối với cơ quan thống kê bộ, ngành; cơ quan thống kê trung ương, cơ quan thống kê cấp tỉnh, cơ quan thống kê cấp huyện; Và phụ lục II về Mức đánh giá chất lượng theo mỗi nội dung tiêu chí chất lượng.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến với các nội dung liên quan tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, cũng như kết quả các công việc của Tổ biên tập đã hoàn thành. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ PPCĐ (đơn vị đầu mối Tổ biên tập) tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan mức đánh giá chất lượng theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 tại Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030./.