Hội thảo việc làm xanh trong triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh

Sáng ngày 09/6/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức Hội thảo việc làm xanh trong triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến và ông Christophe Lemiere, Giám đốc Ban Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì Hội thảo. Tham gia hội thảo, có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, các bộ, ngành, một số Viện, Trường đại học và các tổ chức quốc tế.

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định việc tạo việc làm xanh là một trong những định hướng chiến lược. Để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động, trong đó xác định vai trò và trách nhiệm của các bộ, ngành. Trong đó, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xây dựng phương pháp đo lường việc làm xanh, thiết lập hệ thống giám sát các chỉ số về việc làm xanh. Mặc dù Việt Nam đã thông qua các mục tiêu về tăng trưởng xanh, song trên thực tế, thực hiện việc đo lường việc làm xanh vẫn còn tương đối mới và chưa có nhiều quốc gia tiến hành việc đo lường này. Phó Tổng cục trưởng cho rằng, hội thảo là cơ hội để các Bộ, ngành thảo luận làm thế nào để thúc đẩy tạo việc làm xanh liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo 

Ông Christophe Lemiere, Giám đốc Ban Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh, Việt Nam đã có những cam kết lớn tại COP26 và ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó xác định những ưu tiên chính. Tại Việt Nam chưa có định nghĩa thống nhất về việc làm xanh cũng như chưa có phân tích mang tính hệ thống về việc làm xanh, đặc biệt là ít có những phân tích kỹ năng cần có để thực hiện, áp dụng các chính sách phát triển xanh. Ngân hàng Thế giới đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm xanh tại Việt Nam, trong 2 năm qua đã tiến hành phân tích, xem xét các định nghĩa, sử dụng phương pháp luận, phép đo để trả lời các câu hỏi đặt ra. Nội dung hội thảo hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc làm xanh cũng như quá trình chuyển đổi xanh có thể có tác động đến việc làm xanh. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ, mang lại kiến thức và kinh nghiệm quốc tế để chia sẻ với Việt Nam về vấn đề này.

Ông Christophe Lemiere, Giám đốc Ban Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới phát biểu

Việc làm xanh là trọng tâm của phát triển bền vững và đáp ứng những thách thức toàn cầu để bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và bình đẳng xã hội. Việc làm xanh được triển khai trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế như nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… Việc làm xanh giúp làm giảm tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu thô và tài nguyên nước thông qua các chiến lược hiệu suất cao, giảm thiểu phát thải nhà kính, giảm thiểu, ngăn ngừa phát sinh chất thải ô nhiễm đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Với ý nghĩa đó, tại hội thảo, các đại biểu nghe đại diện Ngân hàng Thế giới và các Bộ: Công thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày tập trung vào 2 vấn đề:

Thứ nhất, đo lường việc làm xanh trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Báo cáo này được xây dựng, sử dụng số liệu chủ yếu của điều tra kỹ năng nghề xanh và Điều tra lao động việc làm năm 2021 của Tổng cục Thống kê.

Thứ hai, chiến lược ngành trong triển khai chiến lược tăng trưởng xanh và tác động đối với tạo việc làm, gồm các nội dung: Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tảo và tác động đến việc làm; Hướng tới nền nông nghiệp xanh phát thải thấp; Việc làm xanh trong kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.

Tại hội thảo này, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về khái niệm, phương pháp đo lường việc làm xanh ở Việt Nam, một số đặc trưng cơ bản của việc làm xanh, các kết quả đạt và các vấn đề còn bất cập cần tiếp tục có sự nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, một số khuyến nghị chính sách dựa trên các dữ liệu được chia sẻ.

Toàn cảnh hội thảo

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục Trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá, các ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn, phát hiện nhiều các vấn đề mới, các thách thức cần phải tập trung nghiên cứu giải quyết. Qua Hội thảo cho thấy Tổng cục Thống kê cần sớm tiến hành nghiên cứu, tính toán thử nghiệm, hoàn thiện phương pháp để có thể áp dụng rộng rãi và công bố kết quả tính toán việc làm xanh theo định kỳ trên phạm vi cả nước. Các bộ, ngành cần xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin về việc làm xanh từ cấp cơ sở, doanh nghiệp tích hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu tăng trưởng xanh quốc gia. Đây sẽ là thông tin đầu vào để có các dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng tăng trưởng xanh dựa trên định hướng của các ngành, lĩnh vực./.