Tổng cục Thống kê họp giao ban giữa Chủ đầu tư với các đơn vị thụ hưởng dự án xây dựng cơ bản đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 06/7/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành họp giao ban giữa Chủ đầu tư với các đơn vị thụ hưởng dự án xây dựng cơ bản đầu tư công trung hạn giải đoạn 2021-2025. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự tại điểm cầu TCTK có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; Chủ đầu tư (Văn Phòng Tổng cục), đơn vị tư vấn, lãnh đạo các đơn vị thụ hưởng dự án. Cuộc họp được kết nối với điểm cầu của các Cục Thống kê, Chi Cục Thống kê có dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Phát biểu chủ trì cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh sự cần thiết đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và yêu cầu các đơn vị còn vướng mắc, đang chậm tiến độ trình bày rõ các nội dung liên quan, đồng thời tìm các giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì họp giao ban giữa Chủ đầu tư với các đơn vị thụ hưởng dự án xây dựng cơ bản
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bình – Chánh Văn phòng Tổng cục, đại diện Chủ đầu tư đã trình bày báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thống kê. Theo đó, tính tới ngày 30/6/2023, về tiến độ thực hiện, giai đoạn 1 có 25 dự án, trong đó đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 08 dự án; Đang thẩm định 12 dự án; Đang thẩm tra 03 dự án; Đang hoàn thiện thiết kế 02 dự án. Giai đoạn 2 có 29 dự án, trong đó có 23/29 dự án đang khảo sát địa chất; 27/29 dự án đang lập báo cáo cáo kinh tế kỹ thuật. Về tiến độ giải ngân vốn, tổng vốn được giao của 54 dự án là 9.381 triệu đồng, trong đó đã giải ngân 1.878,5 triệu đồng, đạt 20%; riêng vốn cấp cho các dự án giai đoạn 2 giải ngân là 1.423 triệu đồng, chiếm 31%.
Báo cáo nêu rõ, trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị liên quan gặp một số khó khăn, tồn tại như: Năng lực của một số nhà thầu ở địa phương còn hạn chế; một số dự án chưa thực hiện đúng tiến độ, quy định trong thiết kế nên Báo cáo kinh tế kỹ thuật khi thẩm tra và thẩm định phải sửa nhiều lần; Một số dự án vướng mắc trong công tác giao đất sạch, dẫn đến phát sinh chi phí ngoài tổng mức được phê duyệt; Công chức làm nhiệm vụ XDCB ở Văn phòng chủ yếu kiêm nhiệm nên có một số hạn chế trong quá trình triển khai…
Trong quý III/2023, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán, đẩy nhanh hoạt động giải ngân. Đồng thời, chuẩn bị đấu thầu giai đoạn thi công đối với các dự án đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và cấp vốn; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án giai đoạn 2 để trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đúng tiến độ đề ra; phối hợp với các đơn vị quản lý dự án chuẩn hóa hồ sơ các dự án; cập nhật tài liệu các dự án lên phần mềm quản lý Tài liệu của Tổng cục Thống kê…
Tại cuộc họp, các đơn vị thụ hưởng đã trình bày về những vướng mắc trong quá trình thực hiện khiến cho các dự án gặp khó khăn dẫn đến chậm tiến độ. Theo đó, các vướng mắc hầu như tập trung vào hạn chế về kinh phí, chủ yếu là do phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, ngoài ra còn có vướng mắc về quy mô dự án, giải tỏa mặt bằng; các yêu cầu trong thực hiện phòng cháy chữa cháy…
Tổng cục Thống kê họp giao ban giữa Chủ đầu tư với các đơn vị thụ hưởng dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 2Toàn cảnh buổi họp
Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Tổng cục trong vai trò Chủ đầu tư. Tổng cục trưởng yêu cầu Văn phòng Tổng cục phối hợp Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện xây dựng các quy trình của dự án, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện; yêu cầu các đơn vị thụ hưởng dự án tích cực phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công./.