Tin hội thảo khu vực lần thứ nhất về quản lý chất lượng thống kê và các nguyên tắc cơ bản của thống kê chính thức tại Hàn Quốc

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai8So 6-2005 141 KB 3