Căng thăng thương mại giữa TQ và Mỹ sẽ tạo ra rủi ro và cơ hội như thế nào đối với Việt Nam?

Câu hỏi: (PV – Báo Vietnamnet) Căng thăng thương mại giữa TQ và Mỹ sẽ tạo ra rủi ro và cơ hội như thế nào đối với Việt Nam? (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Bà Phạm Quỳnh Lợi, Phó Vụ trưởng, Vụ TK Thương mại và Dịch vụ) Qua số liệu mà chúng tôi có thì với thị trường Mỹ và Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay vẫn giữ tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định như cùng kỳ của năm 2017 là khoảng trên 9%. Thặng dư đối với thị trường Mỹ của Việt Nam 6 tháng đầu năm ước tính tăng cao. Tình hình thương mại Mỹ-Trung cho đến hiện nay chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn duy trì ổn định. Nếu tình hình thương mại Mỹ-Trung trở nên căng thẳng có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, tuy nhiên ảnh hưởng đó cũng đem lại cơ hội và thách thức, hàng xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể cạnh tranh với hàng của Trung Quốc và ngược lại với thị trường Mỹ, Việt Nam nhập khẩu không nhiều.