Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ phải thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, ưu tiên lúc này của Chính phủ nên là gì

Câu hỏi:  (PV Khánh An (Thực hiện) baodautu) Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ phải thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, ông cho rằng, ưu tiên lúc này của Chính phủ nên là gì? (Nguồn: https://baodautu.vn/de-phat-trien-kinh-te-phai-kiem-soat-duoc-dich-benh-d148306.html)

Trả lời:

Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô (Trường đại học Kinh tế Quốc dân)

Quan trọng nhất trong lúc này là mục tiêu phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Với sự lan nhanh của biến chủng vi rút Delta, thì để phát triển kinh tế được, cần phải kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, một số chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng GDP cần được xem là mục tiêu để phấn đấu, hơn là một mục tiêu quan trọng phải đạt được.

Nhưng chính ưu tiên này cũng đang là thách thức của Chính phủ.

Thứ nhất, để kiểm soát dịch bệnh, cần nhanh chóng đạt được tốc độ tiêm chủng diện rộng. Nhìn vào con số thống kê về tiêm chủng, chúng ta đang chậm hơn, không chỉ so với các nền kinh tế chủ động nguồn cung vắc-xin, mà so với cả các nền kinh tế trong khu vực ASEAN. Thách thức về cả nguồn cung vắc-xin và việc triển khai tiêm lượng vắc-xin đã có.

Thứ hai, công tác phòng chống dịch bệnh nếu không hiệu quả, thì sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề.