Cuộc họp chuyên gia UNECE về bảo mật dữ liệu thống kê 2023

I. Mục đích và đối tượng cuộc họp

Cuộc họp chuyên gia UNECE năm 2023 về Bảo mật dữ liệu thống kê sẽ được tổ chức bởi Cục Thống kê CHLB Đức phối hợp với Đại học Khoa học Ứng dụng RheinMain từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2023 tại Wiesbaden, Đức.

Cuộc họp này là một phần trong chương trình làm việc của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu năm 2023 với mục tiêu xác định các phương pháp mới và thực tế nhất trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu thống kê. Ngoài các bài thuyết trình truyền thống, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động và thảo luận nhóm nhỏ được định hướng theo mục tiêu để xác định các phương pháp hay nhất và các cơ hội mới.

Cuộc họp chủ yếu dành cho các chuyên gia từ các cơ quan thống kê quốc gia và quốc tế cũng như các học giả được mời để thảo luận vấn đề hạn chế tiết lộ thông tin thống kê.

II. Chương trình cuộc họp

Chương trình của cuộc họp này sẽ bao gồm các chủ đề quan trọng sau đây:

  • Cách tiếp cận sáng tạo trong việc cấp quyền truy cập vào dữ liệu vi mô cho các mục đích khoa học;
  • Sản xuất các tệp dữ liệu vi mô hữu ích; những cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào các loại tệp khác nhau;
  • Đánh giá rủi ro: Quyền riêng tư, bảo mật và tiết lộ so với tiện ích;
  • Kiểm tra đầu ra tại các trung tâm nghiên cứu dữ liệu;
  • Những thách thức trong việc xuất bản các bảng và bản đồ an toàn;
  • Công cụ phần mềm kiểm soát công bố thông tin thống kê;
  • Truyền thông, giáo dục và đào tạo của bảo mật dữ liệu thống kê;
  • Các vấn đề mới phát sinh khác.

III. Hỗ trợ tham gia

– Đại diện của tất cả các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc và của các tổ chức liên chính phủ quan tâm tổ chức được chào đón tại cuộc họp này. Những người tham gia đại diện cho các tổ chức phi chính phủ trong một tư cách tham vấn với Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc cũng có thể tham dự.

– Người tham gia nên đăng ký trực tuyến trước ngày 28 tháng 8 năm 2023 qua liên kết sau: https://indico.un.org/e/SDC2023

– Những người tham gia sẽ tự sắp xếp việc đi lại và khách sạn đặt trước. Ban thư ký UNECE không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính nào liên quan đến việc đi lại và sắp xếp chỗ ở. Với những đại biểu có đóng góp cho chương trình, Chủ tịch Quyền riêng tư dữ liệu của UNESCO sẽ tài trợ cho một số lượng hạn chế trợ cấp du lịch, liên hệ (http://unescoprivacychair.urv.cat) để có thêm thông tin chi tiết.

IV. Phương pháp làm việc

– Những người tham gia được khuyến khích gửi bản tóm tắt tóm tắt nội dung đóng góp của họ. Các ngôn ngữ chính thức của cuộc họp sẽ bằng tiếng Anh, và do đó tất cả các đóng góp phải được gửi bằng tiếng Anh.

– Đối với các bài tóm tắt nhận được, ban chỉ đạo sẽ có thông báo kịp thời về việc bài có được chấp nhận hay không và có thể yêu cầu thay đổi. Những đóng góp thường bao gồm bài báo với một bài thuyết trình kèm theo. Thông tin về lựa chọn đóng góp cho cuộc họp, hướng dẫn về định dạng và phương tiện gửi sẽ được gửi tới tác giả qua email.

– Mọi văn bản phải được cung cấp chậm nhất vào ngày 13 tháng 7 năm 2023.

– Mọi slide thuyết trình, video hoặc tài liệu điện tử khác phải được cung cấp chậm nhất là tháng 9 năm 2023.

– Các tài liệu sẽ được cung cấp trực tuyến cho cuộc họp này trước cuộc họp thông qua trang web sau: https://unece.org/statistics/events/SDC2023.

V. Thông tin liên hệ

Ban Thư ký Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu:

Christopher Jones, email: JonesC@un.org

Liên hệ địa phương ở Wiesbaden:

Sarah Gießing, email: Sarah.Giessing@destatis.de

Hội thảo liên quan đến các nội dung về Dữ liệu tổng hợp, do vậy, bạn có thể tìm hiểu thêm tài liệu do UNECE xuất bản: https://unece.org/statistics/publications/synthetic-data-official-statistics-starter-guide

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/events/event/375539