Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tạo”, ngày 02/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức phiên hai Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban cán sự Đảng tham dự Đại hội.
Đại biểu tham dự phiên hai Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: MPI

Tham dự Đại hội, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; 200 đại biểu đại diện cho 1.929 đoàn viên công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía khách mời có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí là lãnh đạo khối thi đua I của Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư một số địa phương.

Về phía Tổng cục Thống kê, đoàn đại biểu tham dự Đại hội có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, cùng toàn thể các đại biểu được bầu từ Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thống kê.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Tường Thu cho biết, tại phiên làm việc thứ nhất diễn ra ngày 01/8/2023, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành và danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội cũng nghe Báo cáo Thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, góp ý văn kiện Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam; Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu tham dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tại phiên hai, Đại hội tập trung tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028 1Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu phát biểu. Ảnh: MPI

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bà Lê Thị Tường Thu cho biết, trong không khí thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) và đoàn viên Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng CBCCVCLĐ của Bộ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch; kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật. Từ những nhiệm vụ trên, CBCCVCLĐ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Dưới sự chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể động viên CBCCVCLĐ nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng, ủng hộ và quyết tâm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể động viên đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo bầu không khí phấn khởi và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nhiều đời sống của CBCCVCLĐ nhưng Công đoàn Bộ đã tìm tòi, đổi mới để tổ chức các hoạt động linh hoạt, đa dạng, thiết thực phù hợp trong bối cảnh, qua đó khuyến khích, động viên CBCCVCLĐ hăng say làm việc, sáng tạo và cống hiến.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, đội ngũ CBCCVCLĐ, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Các CBCCVCLĐ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng, quyết tâm cao thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bà Lê Thị Tường Thu nhấn mạnh, hoạt động của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ qua luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam nên đã hoàn thành được kế hoạch đề ra; điều kiện chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất của CBCCVCLĐ được cải thiện hơn.

Các đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan. Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi để động viên CBCCVCLĐ thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo bầu không khí phấn khởi và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028 2
Hình ảnh tại Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: MPI
Với các nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu, trong 5 năm qua, bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong hệ thống công đoàn trực thuộc, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung và các công đoàn trực thuộc nói riêng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ; đặc biệt là trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; kiểm tra, giám sát; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; Công tác chăm lo đời sống cho CBCCVCLĐ và hoạt động xã hội tình nghĩa. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với CBCCVCLĐ luôn được Công đoàn Bộ quan tâm, chú trọng. Hàng năm vào dịp tết nguyên đán, Công đoàn Bộ đã rà soát danh sách các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để phối hợp cùng Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm hỏi và tặng quà; thăm hỏi và hỗ trợ đột xuất các đoàn viên mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo.Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Bộ luôn làm tốt công tác này. Công đoàn Bộ đã đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động vững mạnh; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ;… Với những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Bộ đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý với nhiều bằng khen và Cờ thi đua các cấp Công đoàn cũng như các Bộ, ngành.

Bà Lê Thị Tường Thu nhấn mạnh đến một số bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua như hoạt động công đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết của Công đoàn Bộ; Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để CBCCVCLĐ nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước và trong xây dựng tổ chức công đoàn.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn.

Cần có biện pháp để gắn chặt giữa yêu cầu của các phong trào thi đua chung của Bộ và của đơn vị với cuộc vận động xây dựng người CBCCVCLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đội ngũ CBCCVCLĐ, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường các hoạt động xã hội và có nhiều hình thức phong phú, phù hợp để thu hút đông đảo CBCCVCLĐ tham gia hoạt động công đoàn.

Công tác chỉ đạo cần sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Coi trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn các đơn vị trực thuộc về công tác tài chính, kiểm tra, giám sát, kỹ năng hoạt động phong trào…

Từ sau Đại hội Công đoàn Bộ lần thứ XXIV đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ cơ quan, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Kết quả là hoạt động công đoàn và phong trào CBCCVCLĐ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều thành tựu, thực sự đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bà Lê Thị Tường Thu cho biết, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp, bà Lê Thị Tường Thu nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2023-2028.

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hai là, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn Bộ và công đoàn các đơn vị tích cực phối hợp với Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị để có các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất; Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên công đoàn; tiếp tục quan tâm thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định.

Ba là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bốn là, đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua.

Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Bộ và công đoàn cơ sở trực thuộc; đảm bảo 100% công đoàn cơ sở có từ 10 nữ trở lên đều có ban nữ công quần chúng; tổ chức hoạt động hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan, tạo điều kiện cho chị em nữ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tài năng; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp.

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới và chương trình quốc gia về bình đẳng giới. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn nữ. Đẩy mạnh vận động nữ CBCCVCLĐ tham gia các phong trào thi đua công tác và học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc và triển khai một số phong trào nữ công theo phát động của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bảy là, công tác tài chính công đoàn. Tám là, công tác kiểm tra, giám sát.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028 kêu gọi toàn thể CBCCVCLĐ thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục sáng tạo, đổi mới hoạt động, tạo nên sức mạnh mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXV Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, vì sự phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn./.