Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Cơ quan Thống kê Singapore trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính về dân cư để tiến hành điều tra dân số

Sáng ngày 13/10/2022, tại Hà Nội, TCTK đã tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính về dân cư để tiến hành điều tra dân số; nghiên cứu ứng dụng cho cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu TCTK có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK.

Hội thảo được kết nối trực tuyến với Cơ quan Thống kê Singapore với sự tham dự của Trưởng phòng Thống kê Singapore Tiến sĩ Koh Eng Chuan, các chuyên gia thống kê của Singapore.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đã có những chia sẻ bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi tham dự Hội thảo trực tuyến hết sức có ý nghĩa này. Phó Tổng cục trưởng cho biết, chỉ ít ngày nữa dân số Việt Nam sẽ cán mốc 100 triệu người. Đây là một dấu mốc hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Với dân số 100 triệu, Việt Nam đang có cả những động lực to lớn để phát triển, nhưng nó cũng đặt ra các yêu cầu và cả những thách thức trong việc quản lý dân cư.

Từ năm 1979 đến nay, Việt Nam đã tổ chức 5 cuộc tổng điều tra dân số, cuộc tổng điều tra gần nhất được thực hiện vào 01/4/2019. Các cuộc tổng điều tra dân số đã giúp Việt Nam có những thông tin hết sức quan trọng về các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học để các cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở cho việc lập chính sách.

Tuy nhiên trong điều kiện hiện này để quản lý và phát triển kinh tế xã hội, các đòi hỏi thông tin liên quan đến dân cư ngày càng lớn, với nhiều chỉ tiêu, yêu cầu cập nhật thường xuyên thì các cuộc tổng điều tra diễn ra 10 năm/lần khó có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Vì vậy theo kế hoạch đến năm 2024, Việt Nam sẽ tổ chức cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu TCTK Việt Nam

Thời gian qua, Việt Nam luôn quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư từ nguồn thông tin hành chính. Đặc biệt là trong vài năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư đến nay cơ bản đã hoàn thành trên phạm vi cả nước. Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên qua dữ liệu hành chính với sự phối hợp nhiều Bộ, ngành. Thống kê Việt Nam thấy rằng đây sẽ là nguồn thông tin bổ sung hết sức quan trọng trong thống kê dân số. Tuy vậy, Thống kê Việt Nam hiện chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng nguồn dữ liệu này để trở thành nền tảng thông tin cơ sở thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

Qua tìm hiểu và sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, TCTK Việt Nam biết được, Thống kê Singapore đã tổ chức Tổng điều tra dân số vào năm 2020. Trong cuộc Tổng điều tra này, Thống kê Singapore đã ứng dụng nhiều phương pháp mới trong tổ chức điều tra. Đặc biệt Cơ quan thống kê Singapore đã sử dụng hết sức hiệu quả Cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên đăng ký về dân số và nhà ở như nguồn thông tin quan trọng để làm cơ sở thực hiện Tổng điều tra.

Tại Hội thảo hôm nay, Thống kê Việt Nam mong muốn học hỏi được những kinh nghiệm của cơ quan Thống kê Singapore, gồm cả những khó khăn, thách thức và thuận lợi và lợi ích mà Cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên đăng ký về dân số và nhà ở mang lại trong quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số 2020 ở Singapore. Những kinh nghiệm, những kiến thức mà các bạn chia sẻ chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho Thống kê Việt Nam không chỉ trong cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ở Việt Nam năm 2024 mà còn hữu ích cho Thống kê Việt Nam trong nhiều hoạt động thống kê khác.

Phó Tổng cục trưởng hy vọng qua hội thảo này, Thống kê Việt Nam và Thống kê Singapore có nhiều hơn cơ hội để làm việc cùng nhau, giúp nền thống kê của 2 nước ngày một phát triển.

Tại Hội thảo, cơ quan Thống kê Singapore đã có những chia sẻ về Cơ quan thống kê Singapore; Tổng quan về Tổng điều tra dân số 2020 với các nội dung: Quản lý, tổ chức và thu thập dữ liệu; Xử lý và tích hợp dữ liệu với dữ liệu quản lý hành chính; Cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên đăng ký về dân số và nhà ở; Phương pháp chọn mẫu cho Tổng điều tra dân số 2020.

Theo đó, Điều tra dân số Singapore được tiến hành 10 năm một lần, trong những năm kết thúc bằng 0. Đối với Tổng điều tra dân số 2020, ngày tham chiếu của Tổng điều tra là vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, phù hợp với với tham chiếu giữa năm của dữ liệu dựa trên đăng ký. Theo cơ quan Thống kê Singapore, Tổng điều tra dân số có vai trò quan trọng: Nguồn thông tin toàn diện nhất cung cấp hồ sơ thống kê về dân số và hộ gia đình ở Singapore; Thu thập thông tin từ dân số và hộ gia đình và cung cấp dữ liệu chuẩn để thống kê nhân khẩu học và kinh tế-xã hội; Quy mô mẫu lớn và mức độ bao phủ của Tổng điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích các nhóm dân số khác nhau các nhóm theo sự phân tổ rõ ràng và theo khu vực địa lý; Dữ liệu từ Tổng điều tra cung cấp thông tin chính được sử dụng cho các nghiên cứu chính sách công, tư nhân ra quyết định kinh doanh và nghiên cứu và phân tích…

Với những trao đổi, chia sẻ và kinh nghiệm trong Tổng điều tra dân số 2020 của Singapore, Thống kê Việt Nam đã có được cái nhìn tổng thể và hiểu rõ hơn về công tác thống kê của Singapore, đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm hay trong công tác thống kê dân số cũng như hoạt động chuyên môn khác.