Kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định việc làm xanh và những chính sách của Việt Nam

Việc làm xanh đang trở thành một xu hướng quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, nhu cầu tạo ra các công việc có tác động tích cực đến môi trường càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong những năm gần đây, nhiều nỗ lực ở cấp quốc gia và quốc tế đã được thực hiện nhằm tính toán, đo lường lĩnh vực này để đánh giá những cam kết về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của các nước và cộng đồng trên toàn thế giới. Việc làm xanh đề cập đến các loại công việc và ngành nghề mà không chỉ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có lợi cho môi trường mà còn giảm thiểu hoặc ngăn chặn tác động tiêu cực đến tự nhiên. Nó liên quan đến việc phát triển và thúc đẩy các ngành công nghiệp có hiệu suất tốt về sử dụng tài nguyên, tạo ra ít ô nhiễm hơn, và cung cấp các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề môi trường đang đối mặt hiện nay. Trong phạm vi bài viết này sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về xác định việc làm xanh và những chính sách của Việt Nam đối với với việc làm xanh.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4.So5.2023 530 KB 760