Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Mục đích của Giải thưởng là khẳng định thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng và đối ngoại của Đảng. Tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm/sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, thông tin đối ngoại; tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó phát huy tối đa tính chủ động, tích cực của các lực lượng và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX xét tặng các tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ở các hạng mục: (1) Báo in tiếng Việt; (2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (8) Sách; (9) Video clip và (10) Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023.

Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm: 01 Giải Đặc biệt của tất các hạng mục; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích cho từng hạng mục. Giải Đặc biệt được trao cho 01 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất trong số các tác phẩm/sản phẩm đoạt Giải Nhất của từng hạng mục. Số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng tác phẩm/sản phẩm dự thi.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31/7/2023 (theo dấu bưu điện)

Địa chỉ nhận tác phẩm:

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ – Thông tấn xã Việt Nam, Phòng 301, số 11 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 39330540

Email: giaithongtindoingoailan9@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Chi tiết xem đường link:  Tại đây

Hoặc quét mã QR code