Tuần lễ kinh tế số 2023: Định hình tương lai của nền kinh tế số

Từ ngày 4-8/12/2023 tại Geneva, tại CIGG (Trung tâm Hội nghị Quốc tế Geneva), Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) phối hợp với đối tác của “eTrade for all[1]” tổ chức Tuần lễ kinh tế số (UNCTAD eWeek) với chủ đề “Định hình tương lai của nền kinh tế số”.

Để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, Tuần lễ Thương mại điện tử (eCommerce Week) được đổi thành UNCTAD-Tuần lễ kinh tế số (UNCTAD eWeek) kể từ năm 2023.

UNCTAD eWeek sẽ mang đến một cơ hội duy nhất nhằm xây dựng và đối thoại toàn diện để tạo ra những thông tin chuyên sâu và hành động để thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu, đặc biệt là công việc đang diễn ra trong quá trình Hiệp ước kỹ thuật số toàn cầu của Liên Hợp Quốc, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh tương lai năm 2024.

Cũng cố khía cạnh phát triển của số hóa

Số hóa là một trong những xu hướng có sức ảnh hưởng lớn nhất, nó không những ảnh hưởng đến kết quả phát triển trong ngắn hạn và trung hạn, mà còn quyết định tương lai chúng ta đang sống. Nó đã ăn sâu vào các phát ngôn về phát triển, bao gồm cả trong bối cảnh Chương trình nghị sự 2030, Chương trình nghị sự chung của Tổng thư ký và công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tương lai

Thương mại điện tử và nền kinh tế số đóng một phần thiết yếu trong bối cảnh này, được nhấn mạnh hơn nữa bởi đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng kinh tế liên quan đến nhau. Nếu được quản lý tốt, nền kinh tế số và dữ liệu có thể cho phép các quốc gia nhảy vọt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường tính bao trùm bằng cách giảm các rào cản địa lý và vật lý, thúc đẩy đổi mới và cho phép sử dụng tốt hơn các nguồn lực để giải quyết các thách thức phát triển toàn cầu. Tuy nhiên, kết quả tích cực như vậy là không chắc chắn. Sự phân chia kỹ thuật số và dữ liệu đang mở rộng, làm tăng nguy cơ bất bình đẳng lớn hơn giữa và trong các quốc gia. Tầm quan trọng ngày càng tăng của nền kinh tế kỹ thuật số cũng đang làm dấy lên những lo ngại liên quan đến quyền riêng tư và các quyền con người khác, tính bền vững môi trường và tội phạm mạng.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế cần tìm cách thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và tạo ra các khung pháp lý cho phép nền kinh tế kỹ thuật số tạo ra sự phát triển bao trùm, công bằng và bền vững.

Ấn bản này, với chủ đề Định hình tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số, sẽ mang đến cơ hội duy nhất cho tất cả các bên liên quan cân nhắc và chia sẻ quan điểm của họ về thách thức này.

Mở đường cho một tương lai kỹ thuật số tốt đẹp hơn

Trong UNCTAD eWeek, các Bộ trưởng, quan chức chính phủ cấp cao, CEO và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác, các tổ chức quốc tế, ngân hàng phát triển, học viện và xã hội dân sự sẽ cùng nhau giải quyết 3 câu hỏi:

  • Chúng ta mong muốn nền kinh tế số trong tương lai như thế nào?
  • Điều gì là cần thiết để biến tương lai đó thành hiện thực?
  • Quan hệ đối tác kỹ thuật số và tăng cường hợp tác có thể đóng góp vào kết quả toàn diện và bền vững hơn như thế nào?

Cần có những nỗ lực lớn hơn ở tất cả các cấp và bởi tất cả các bên liên quan để biến các cơ hội kỹ thuật số thành lợi ích phát triển.

Chỉ thông qua tăng cường hợp tác và quan hệ đối tác chặt chẽ hơn mới có thể mở đường cho một quá trình số hóa an toàn, đáng tin cậy và toàn diện, giúp các nền kinh tế phục hồi bất kỳ nền tảng nào đã mất trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Chủ đề chính của UNCTAD eWeek

UNCTAD eWeek sẽ tìm hiểu các lĩnh vực chính sách cần được giải quyết để xây dựng số hóa toàn diện và bền vững ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan: đối tác của “eTrade for all”, quốc gia thành viên, khu vực kinh tế tư nhân và xã hội dân sự. Chủ đề sẽ tập trung:

  • Đổi mới: đưa ra một quan điểm độc đáo và mới mẻ cho cuộc thảo luận về tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số
  • Việc xác định các thực tiễn tốt có thể mở rộng các con đường chính sách khả thi
  • Các hành động cụ thể và các bước hành đồng để giúp định hình một tương lai toàn diện và bền vững của nền kinh tế kỹ thuật số

Trong suốt tuần lễ kinh tế số, “the eTrade for all” sẽ được tận dụng để thúc đẩy các cuộc thảo luận và tranh luận toàn diện, xuyên suốt và đa bên.

Sự kiện này sẽ được tổ chức trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ và tổ chức trực tuyến cho những người tham dự từ xa. Một trung tâm hội nghị hoàn toàn ảo cũng sẽ có thể truy cập trong suốt cả tuần cho các phiên trực tuyến.

Hãy đăng ký trở thành một phần cộng đồng eWeek để:

  • Chia sẻ quan điểm của bạn và để tiếng nói của bạn được lắng nghe
  • Khám phá cách tiếp cận của toàn xã hội đối với tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số, dựa trên quan hệ đối tác và hợp tác
  • Kết nối với những người tham dự khác và định hình các dự án trong tương lai

Chi tiết đăng ký tham dự tại: https://indico.un.org/event/1002484/

Việc tham gia UNCTAD eWeek là miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người nhưng bắt buộc phải đăng ký để tham gia sự kiện này.

[1] Nhóm được thành lập để giúp các nước đang phát triển khai thác thương mại điện tử và thương mại kỹ thuật số để phát triển