Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về Kinh tế lượng, hoạt động nghiên cứu và Thống kê

Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về Kinh tế lượng, hoạt động nghiên cứu và Thống kê tổ chức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017, tại thành phố Amsterdam, Hà Lan. Hội nghị nhằm mục đích để các nhà khoa học hàng đầu và các học giả nghiên cứu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ liên quan đến Kinh tế lượng, hoạt động nghiên cứu và Thống kê. Hội nghị cung cấp diễn đàn liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, các học viên và nhà giáo dục trình bày và thảo luận về các sáng kiến gần đây nhất, xu hướng và mối quan tâm, những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp áp dụng trong các lĩnh vực Kinh tế lượng, hoạt động nghiên cứu và Thống kê.

Các chủ đề chính tại Hội nghị, gồm: (1) Kinh tế lượng, hoạt động nghiên cứu và Thống kê; (2) Kinh tế lượng và Thống kê; (3) Phân tích dữ liệu đa chiều; (4) Kỹ thuật tài chính; (5) Hoạt động nghiên cứu; (6) Toán học tài chính và Bảo hiểm; (7) Nghiệp vụ tin học; (8) Tài chính: khủng hoảng tài chính, quản lý rủi ro, thị trường tài chính; (9) Toán học ứng dụng trong kinh tế, quản lý, logistics; (10) Kinh tế: chính sách kinh tế, kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế công nghiệp và các vấn đề kinh tế khu vực.

Thu Huyền (lược dịch)

Nguồn: https://www.waset.org/conference/2017/05/amsterdam/ICEORS