Kỳ họp thường niên lần thứ 53 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc

Cuộc họp thứ 53 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày mồng 1 đến hết ngày mồng 4 tháng 3 năm 2022 tại New York, Mỹ. Đây là cuộc họp thường niên hàng năm của UNSC với sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu tại các cơ quan thống kê quốc gia với mục đích nhằm thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng đối với hoạt động thống kê quốc tế.

Cuộc họp năm nay sẽ bao gồm 6 chương trình lớn với tổng số 36 mục thảo luận liên quan đến các nội dung sau:

Thảo luận các phương pháp liên quan đến dữ liệu và sản xuất các chỉ tiêu thuộc chương trình nghị sự năm 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững đồng thời đánh giá lại phương pháp làm việc của Ủy ban Thống kê, báo cáo về phát triển thống kê khu vực.

Thảo luận và ra quyết định đối với các vấn đề: quản lý dữ liệu, tổng điều tra dân số và nhà ở, thống kê giới, thống kê sức khỏe, thống kê tội phạm hình sự, thống kê giáo dục, thống kê các vấn đề xã hội-môi trường, thống kê sự biến đổi khí hậu, tài khoản quốc gia, số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông, thống kê nông nghiệp và nông thôn, sản xuất số liệu thống kê đối với khu vực phi chính thức, dữ liệu lớn, dữ liệu mở, phân loại thống kê, vấn đề tích hợp thông tin thống kê và không gian địa lý, các vấn đề liên quan đến thống kê số lượng người đăng ký hộ tịch và người vô gia cư…

Thông qua các báo cáo số liệu thống kê liên quan đến dữ liệu phân tách theo độ tuổi, người khuyết tật, năng lượng, công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, giá cả. Các mục thông tin liên quan đến điều phối chương trình thống kê và theo dõi các chính sách của Đại hội đồng và Hội đồng Kinh tế xã hội.

Trong phiên cuối cùng của cuộc họp, Ủy ban sẽ tiến hành dự thảo chương trình và ngày làm việc của phiên họp tiếp theo của UNSD vào năm 2023.

Thông tin chi tiết của cuộc họp xem tại https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/

Minh Ánh (dịch và tổng hợp)