Ảnh hưởng thay đổi giá đầu vào từ phân tích I.O: Trường hợp giá xăng dầu trong thời gian qua

Ảnh hưởng của sự thay đổi giá đầu vào đến giá cả của nền kinh tế là quan trọng đối với bất cứ nền kinh tế nào, đặc biệt trong quá trình hội nhập với thế giới đầy bất ổn hiện nay. Ở Việt Nam có 2 loại sản phẩm đầu vào trung gian thiết yếu cho sản xuất là điện và xăng dầu. Những sản phẩm này hầu như thay về giá bán liên tục. Như vậy, việc tính toán ảnh hưởng của thay đổi giá đầu vào đến chỉ số giá sản xuất là cần thiết. Trong những năm qua có một số nghiên cứu về ảnh hưởng của giá đầu vào đến giá sản xuất của nền kinh tế thông qua mô hình I.O ở Việt Nam nhưng hầu như không được công bố một cách bài bản. Một số cơ quan hoặc cá nhân cũng tính toán phục vụ các nhà hoạch định chính sách nhưng phương pháp hầu như không được công bố một cách tường minh. Thường thì mỗi nơi làm một kiểu và ra các kết quả khác nhau.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 3.So2.2022 995 KB 508