Gần đây có khá nhiều người bày tỏ những băn khoăn về con số GDP trong quý III vừa qua. Ông có thể nói gì về vấn đề này?

Câu hỏi: (Nhà báo Phạm Huyền – Báo Vietnamnet) Thưa ông, gần đây có khá nhiều người bày tỏ những băn khoăn về con số GDP trong quý III vừa qua. Ông có thể nói gì về vấn đề này?(Họp báo 9 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Trước hết, con số tăng trưởng kinh tế trong quý III và 9 tháng đầu năm là phản ánh thực tế nền kinh tế, dựa trên các kết quả sản xuất kinh doanh mà chúng tôi thu được từ các cuộc điều tra cũng như từ các báo cáo. Cho nên, tôi khẳng định, con số trên phản ánh rất thực chất về thực tế sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế trong quý III và trong 9 tháng vừa qua.

Ngành thống kê luôn hoạt động đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình biên soạn số liệu. Trong quý I, không ai nghĩ tăng trưởng thấp, chỉ có 5,15% nhưng thực tế là như vậy và đến quý II, tăng trưởng GDP là 6,17%.

Lúc đó, nhiều người không hiểu tại sao nền kinh tế quý I lại có mức tăng trưởng chậm như vậy so với xu hướng phát triển sản xuất của cả năm 2016.

Tôi cũng xin nhấn mạnh, trong vấn đề này, Chính phủ luôn tôn trọng tính độc lập khách quan của số liệu thống kê.

Và nếu nói về tăng trưởng kinh tế, không chỉ riêng có số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê công bố mà chúng ta còn có thể thấy ở một số số liệu do các hãng thông tấn ở nước ngoài đánh giá.

Chẳng hạn gần đây có chỉ số PMI – Chỉ số Nhà quản trị mua hàng của công ty Nikkei đã đánh giá chỉ số của Việt Nam tăng từ 51,2 điểm của tháng 8 lên 53,3 điểm của tháng 9. Đó là mức điểm tăng cao nhất trong các nước ASEAN. Chỉ số này phản ánh được nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế tăng, từ nhu cầu tiêu dùng tăng sẽ mở rộng sản lượng, mở rộng lao động và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Một điểm nữa cũng phản ánh mức tăng trưởng của nền kinh tế là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ngay Diễn đàn kinh tế Thế giới cũng đánh giá, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã tăng 5 bậc, một bước tăng rất ngoạn mục.

Đó là những căn cứ của cả trong nước và quốc tế đã đánh giá kết quả tăng trưởng vừa qua là thực chất cũng như tính độc lập khách quan của số liệu thống kê.