Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế mẫu điều tra kinh tế của Inđônêxia và một vài suy nghĩ về mẫu trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp của Việt Nam năm 2007

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai10. CS TongDTKT2006 144 KB 464