Nghiên cứu xây dựng quy trình giao kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 12.2011 215 KB 747