Ông có niềm tin như thế nào về tăng trưởng kinh tế của quý IV cũng như là cả năm nay?

Câu hỏi: (Nhà báo Phạm Huyền – Báo Vietnamnet) Vậy ông có niềm tin như thế nào về tăng trưởng kinh tế của quý IV cũng như là cả năm nay? (Họp báo 9 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Với đà tăng trưởng của quý III và của 9 tháng; việc chuyển đổi cơ cấu; Nhà nước kiến tạo; môi trường thuận lợi; trong nước và thế giới cũng có dự báo về mức tăng trưởng nhẹ thì tôi tin mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay chúng ta có thể đạt được.