Quan điểm của Tổng cục Thống kê sau khi tiến hành đánh giá lại, quy mô GDP của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017

Câu hỏi: (PV Minh Hiền – Báo Công an nhân dân) Sau khi tiến hành đánh giá lại, quy mô GDP của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017, thì các chỉ tiêu về ngân sách như: nợ công, bội chi ngân sách giảm, có một số ý kiến chuyên gia kinh tế lo ngại đây sẽ là dư địa cho Chính phủ tăng chi tiêu nợ trong thời gian tới. Xin hỏi quan điểm của Tổng cục Thống kê về ý kiến này như thế nào?

(Nguồn: Họp báo đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 ngày 13/12/2019)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê)

Trước hết, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm đưa ra bức tranh phản ánh xác thực của nền kinh tế và nhà thống kê chụp ảnh nguyên trạng bức tranh cả nền kinh tế, sau đó chúng tôi nghiên cứu và tham vấn bằng chính sách còn việc thực thi chính sách như thế nào thì không phải chức năng của ngành Thống kê mà thực thi chính sách là các Bộ, ngành trên cơ sở số liệu chúng tôi cung cấp, trên cơ sở phân tích các tác động theo nhóm thì các Bộ, ngành nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn ngành và lĩnh vực của mình để đưa ra các chính sách.